Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật thuế Loại văn bản: Văn bản khác

Quyết định 36/2016/QĐ-TTg áp dụng thuế suất thông thường hàng hóa nhập khẩu

Quyết định 36/2016/QĐ-TTg áp dụng thuế suất thông thường hàng hóa nhập khẩu

Cập nhật: 14/11/2016

Quyết định này quy định quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu...

Liên kết website