Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật thuế

Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân

Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân

Cập nhật: 9/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân...

Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân

Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân

Cập nhật: 7/11/2016

Luật này quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.

Luật số: 32/2013/QH13

Luật số: 32/2013/QH13

Cập nhật: 4/11/2016

Luật số: 32/2013/QH13LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

12

Liên kết website