Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Giải thể - phá sản

Thủ tục giải thể doanh nghiệp - Công ty Luật Dragon

Thủ tục giải thể doanh nghiệp - Công ty Luật Dragon

Cập nhật: 23/3/2017

Hiện nay trên thực tế có rất nhiều những thương nhân sau khi đăng ký kinh doanh nhưng vì những lý do khác nhau đã không tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc đang kinh doanh nhưng không tiếp tục kinh doanh nữa không thông báo tạm ngừng hoạt động hoặc không giải thể doanh nghiệp do thủ tục giải thể phức tạp và mất nhiều thời gian.

Hướng dẫn trình tự, thủ tục tuyên bố phá sản

Hướng dẫn trình tự, thủ tục tuyên bố phá sản

Cập nhật: 3/11/2016

Công ty Luật Dragon với đội ngũ luật sư và chuyên viên hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn về hồ sơ và thủ tục phá sản doanh nghiệp.

Liên kết website