ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CÔNG TY LUẬT DRAGON

 Nhằm đáp ứng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, Công ty Luật Dragon với đội ngũ Luật sư, chuyên viên chuyên nghiệp, có trình độ cao
Luật sư - Thạc sỹ Luật Nguyễn Minh Long
Giám đốc Công ty Luật TNHH Dragon
 
 
 
Luật sư - Thạc sỹ Luật Nguyễn Đức Năng
Trợ lý Giám đốc
 
 
 
 
Luật sư Nguyễn Trung Tiệp
 
 
 
Luật sư Nguyễn Hồng Đức
 
 
 
Luật sư Lê Thị Thúy Hằng
 
 
 
Luật sư Bùi Thị Nhâm
 
 
Chuyên viên Luật  Nguyễn Thị Kim Anh
 
 
 
 
Nhân viên hành chính Hồ Hạnh Nga
 
 
 
Kế toán Nguyễn Thị Lĩnh