Hiện hành, tại luật giáo dục năm 2005 nghiêm cấm người học hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học mà không đề cập đến giáo viên, giảng viên.

Tuy nhiên, tại Luật Giáo dục 2019 vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 đã nghiêm cấm việc hút thuốc; uống rượu, bia trong cơ sở giáo dục (không có sự phân biệt đối với người học hay người dạy). Điều này có nghĩa giáo viên, giảng viên cũng không được hút thuốc tại trường học.

Đồng thời, Luật Giáo dục 2019 còn nêu rõ các hành vi bị nghiêm cấm khác trong cơ sở giáo dục, đó là:

- Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, người lao động của cơ sở giáo dục và người học.

- Xuyên tạc nội dung giáo dục.

- Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh.

- Gây rối an ninh, trật tự.

- Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

- Lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật.

Nguồn: Thư viện pháp luật