Hỏi:

            Chúng tôi thường xuyên nhập khẩu máy móc thiết bị cụ thể máy nghiền đá. Mặt hàng này có phải công bố tiêu chuẩn chất lượng khi nhập khẩu không? Mong Anh chị tư vấn giúp doanh nghiệp. Xin cảm ơn!

 

Ban tư vấn Công ty Luật Dragon giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Công ty Luật Dragon. Với câu hỏi của bạn chúng tôi có ý kiến như sau: Do câu hỏi của bạn chưa trình bày rõ công dụng lẫn phạm vi sử dụng của loại máy móc thiết bị này nên chúng tôi chưa đủ cơ sở để trả lời.


            Trường hợp máy móc thiết bị nhập khẩu được sử dụng trong thi công xây dựng, đề nghị căn cứ theo quy định tại Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải; cụ thể, tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư quy định: “Việc quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này được thực hiện theo nguyên tắc sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra thị trường, hoặc đưa vào khai thác, sử dụng phải được chứng nhận công bố hoặc thử nghiệm, nghiệm thu phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hoặc quy định về quản lý chất lượng tương ứng do Bộ Giao thông vận tải ban hành.”

 

Trân trọng cảm ơn!

Công ty Luật Dragon

Luật sư Nguyễn Minh Long