Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (DN) được giảm từ 05 ngày xuống còn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký DN, có hiệu lực từ ngày 01/11/2015.

Đồng thời, Nghị định cũng cho phép tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức đăng ký Doanh Nghiệp qua mạng điện tử. Hồ sơ đăng ký Doanh Nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người đại diện theo pháp luật của DN. Riêng với trường hợp đăng ký Doanh Nghiệp sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh, sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp, người đại diện theo pháp luật của DN phải nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký DN bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký DN qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Nếu quá 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấychứng nhận đăng ký DN mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của Doanh Nghiệp không còn hiệu lực.

Vẫn trên tinh thần của Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định này quy định Doanh Nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung, số lượng con dấu của Doanh Nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, và đặc biệt Doanh Nghiệp còn có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau. Tuy nhiên, trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu và thay đổi số lượng con dấu, DN phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Về mã số DN, Nghị định chỉ rõ, mỗi DN được cấp một mã số DN duy nhất, mã số này chỉ đồng thời là mã số thuế của DN, không còn đồng thời là mã số đăng ký kinh doanh như trước đây. Mã số DN tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của DN và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác; khi DN chấm dứt hoạt động thì mã số DN cũng sẽ chấm dứt hiệu lực.

Công ty Luật Dragon 

Phòng tư vấn Luật Doanh Nghiệp

Email: dragonlawfirm@gmail.com

Điện thoại: 0983019109

Luật sư Nguyễn Minh Long