Theo đó, từ ngày 01/04/2016, số tiền tối đa mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả trong trường hợp có thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn (trước đây là 70 triệu đồng/người/vụ); với thiệt hại về tài sản, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tối đa là 50 triệu đồng/vụ tai nạn nếu do xe mô tô hai bánh, xe gắn máy gây ra (trước đây là 40 triệu đồng/vụ); tối đa là 100 triệu đồng/vụ tai nạn nếu do xe ô tô gây ra (trước đây là 70 triệu đồng/vụ).
 Nội dung này được thể hiện tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/02/2016 quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Trong thời hạn 05 ngày từ ngày xảy ra tai nạn, chủ xe phải gửi thông báo bằng văn bản và tài liệu quy định trong hồ sơ yêu cầu bồi thường tới doanh nghiệp bảo hiểm. Doanh nghiệp phải thanh toán bồi thường cho chủ xe trong 15 ngày, từ khi nhận được hồ sơ hoặc trong 30 ngày nếu phải tiến hành xác minh hồ sơ. Thời hạn yêu cầu bồi thường là 1 năm, kể từ ngày xảy ra tai nạn.

Ngoài ra, Thông tư cũng điều chỉnh mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với xe ô tô dưới 06 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải lên mức 437.000 đồng/năm (tăng 40.000 đồng/năm so với trước); xe ô tô 16 chỗ ngồi kinh doanh vận tải là 3.054.000 đồng/năm (tăng 509.000 đồng/năm) và xe ô tô 24 chỗ ngồi kinh doanh vận tải là 4.632.000 đồng/năm (tăng 772.000 đồng/năm). Mức phí đối với các loại phương tiện cơ giới còn lại vẫn được giữ nguyên; trong đó, mức phí với mô tô 2 bánh là 55.000 đồng/năm - 60.000 đồng/năm tùy dung tích; ô tô không kinh doanh vận tải từ 06 - 11 chỗ ngồi là 794.000 đồng/năm; xe tải dưới 3 tấn là 853.000 đồng/năm…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/04/2016.