Văn Phòng Luật sư Dragon Hướng dẫn thủ tục Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

1. Bản đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do người đại diện pháp luật doanh nghiệp ký.

2. Nghị quyết của hội đồng quản trị doanh nghiệp hoặc Hội đồng thành viên doanh nghiệp hoặc biên bản thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài. Về việc xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp qua các năm hoạt động.

4. Bản giải trình việc sửa đổi, bổ sung các nội dung đăng ký.

5. Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với dự án sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong giấy phép đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng sản phẩm;

6. Bản sao giấy phép đầu tư / Giấy chứng nhận đầu tư (có công chứng).

7. Các tài liệu gửi kèm - phù hợp với từng nội dung, mục tiêu đăng ký điều chỉnh (như tăng vốn đầu tư, thay đổi trụ sở chính, thay đổi cổ đông/thành viên ...).

(Hồ sơ gồm 3 bộ - trong đó có ít nhất 1 bộ gốc).

Hãy gọi đến Tổng đài tư vấn Pháp luật 1900 599 979 để được sử dụng dịch vụ tốt nhất. Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.