Tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 30/03/2016 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 03/2016, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung tháo gỡ các vướng mắc, áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; chấm dứt ban hành các quy định về điều kiện kinh doanh trái thẩm quyền; đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và đăng ký sở hữu tài sản.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng nhất trí ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2016 - 2017, có định hướng đến năm 2020, tiếp tục tập trung thực hiện 03 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu cải thiện điểm số và vị trí xếp hạng về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời, thống nhất cho phép cấp phù hiệu đối với xe ô tô vận tải hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên 49% phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, duy trì ổn định thị trường tiền tệ; tiếp tục triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 với lãi suất ưu đãi cho đến khi giải ngân hết…