Tại Chỉ thị, Bộ trưởng yêu cầu Chủ tịch UBND cấp tỉnh triển khai tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản tuân thủ đầy đủ các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyệt đối không sử dụng chất Vàng O, phẩm màu, chất bảo quản, phụ gia… không được phép dùng trong bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ để ngâm, tẩm, ướp, tạo màu sản phẩm nông lâm thủy sản.

Trường hợp phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng chất Vàng O hoặc phẩm màu, chất bảo quản, phụ gia… không được phép sử dụng trong thực phẩm để ngâm, tẩm, ướp, tạo màu, bảo quản thực phẩm nông lâm thủy sản cần tiến hành xử lý nghiêm và truy cứu hình sự theo Điều 190, 191 và 317 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cần công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các trường hợp phát hiện vi phạm và kết quả xử lý vi phạm để người tiêu dùng tránh sử dụng sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.