Cụ thể, ngoài cá nhân có năng lực pháp luật dân sự, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi như quy định hiện hành, từ ngày 01/07/2016, người chưa đủ 15 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật cũng được mở tài khoản thanh toán; tuy nhiên, việc mở tài khoản này phải thông qua người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật.

Cũng theo Nghị định này, tài khoản thanh toán sẽ bị phong tỏa khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có nhầm lẫn, sai sót về chuyển tiền; trong đó, số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán không vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót. Đặc biệt, trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thanh toán, tài khoản cũng sẽ không bị phong tỏa như trước đây.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Theo đó, để được cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, ngoài việc phải đáp ứng các quy định hiện hành, các tổ chức không phải là ngân hàng còn phải được một tổ chức thực hiện quyết toán kết quả bù trừ giữa các bên liên quan nếu cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử hoặc phải kết nối với một tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử được Ngân hàng Nhà nước cấp phép để thực hiện chuyển mạch và xử lý bù trừ các nghĩa vụ phát sinh trong quá trình cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nếu hỗ trợ dịch vụ thanh toán cho các khách hàng có tài khoản tại nhiều ngân hàng…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016.