Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị cho việc mở VPCC (2 công chứng viên thành lập)

1. Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (theo mẫu);

2. Quyết định bổ nhiệm công chứng viên (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

3. Đề án thành lập Văn phòng công chứng, cần nêu rõ các vấn đề sau:

* Sự cần thiết thành lập Văn phòng Công chứng: chứng minh được sự cần thiết thành lập Văn phòng công chứng tại khu vực dự kiến đặt trụ sở Văn phòng công chứng, chứng minh khả năng đáp ứng nhu cầu công chứng của Văn phòng công chứng đối với khu vực đó.

* Về tổ chức và nhân sự của Văn phòng Công chứng, nêu rõ các nội dung sau:

- Loại hình Văn phòng công chứng: Công ty hợp danh.

- Tên, số và quyết định bổ nhiệm công chứng viên, số thẻ và ngày cấp thẻ công chứng viên (nếu có) của công chứng viên thành lập;

- Dự kiến kế hoạch chấm dứt hành nghề luật sư, đấu giá viên, thừa phát lại, trọng tài viên, giám định viên tư pháp, tư vấn viên pháp luật của công chứng viên thành lập và các công chứng viên hành nghề tại Văn phòng công chứng (đối với công chứng viên là luật sư, đấu giá viên, thừa phát lại, trọng tài viên, giám định viên tư pháp, tư vấn viên pháp luật);

- Các thành viên góp vốn, phần vốn góp và tiến độ góp vốn;

- Dự kiến tên gọi và tên giao dịch của Văn phòng công chứng;

- Dự kiến nhân sự của Văn phòng công chứng: nêu rõ số lượng, trình độ và kinh nghiệm của công chứng viên, thư ký nghiệp vụ, nhân viên kế toán, nhân viên công nghệ thông tin, nhân viên lưu trữ và các nhân viên khác (cung cấp giấy tờ chứng minh các nội dung nêu trên, nếu có);

- Khả năng quản trị Văn phòng:

+ Đề án thể hiện được khả năng quản trị Văn phòng.

+ Khả năng quản trị Văn phòng của Trưởng Văn phòng (cung cấp các giấy tờ chứng minh, nếu có).

- Các dự kiến khác về tổ chức và nhân sự.

* Về cơ sở vật chất của Văn phòng công chứng, cần nêu rõ các nội dung sau:

- Trụ sở:

+ Vị trí dự kiến đặt Văn phòng;

+ Tổng diện tích sử dụng của Văn phòng (cung cấp giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp, nếu có);

+ Diện tích Văn phòng dành cho tiếp dân;

+ Diện tích Văn phòng dành cho lưu trữ.

- Đề án phải nêu rõ điều kiện thực hiện các quy định về an ninh trật tự và an toàn giao thông, cụ thể: diện tích giữ xe của khách và của nhân viên Văn phòng, phương án phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

- Cơ sở vật chất để phục vụ cho hoạt động của Văn phòng;

- Phương hướng áp dụng công nghệ thông tin;

- Cơ sở vật chất khác.

* Kế hoạch triển khai hoạt động của Văn phòng công chứng:

- Tiến độ thực hiện các dự kiến về tổ chức, nhân sự và cơ sở vật chất của Văn phòng công chứng;

- Tiến độ và các kế hoạch đưa VPCC vào hoạt động;

- Quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ công chứng;

- Điều kiện lưu trữ, kế hoạch thực hiện việc lưu trữ và quy trình lưu trữ hồ sơ;

           - Các vấn đề khác liên quan đến việc triển khai hoạt động của Văn phòng công chứng.

 

_________________________
Công ty Luật Dragon – Hotline: 1900599979
Website: www.vanphongluatsu.com.vn
Email : dragonlawfirm@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/vanphongluatsudragon
Văn phòng Luật sư tại Hà Nội: Phòng 14.6, Tầng 14, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Văn Phòng Luật Sư tại Hải Phòng: Phòng 4.6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.