1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke (theo mẫu);
- Văn bản đồng ý của hộ liền kề hoặc văn bản xác nhận hộ liền kề không có ý kiến có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (theo mẫu);
- Biên bản xác minh của Phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện, thị, thành phố (theo mẫu);
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


2.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


3. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
a) Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke (có mẫu kèm theo). 
b) Văn bản đồng ý của hộ liền kề (có mẫu kèm theo).
c) Biên bản xác minh của Phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện, thị, thành phố (có mẫu kèm theo).


5. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
1. Phòng karaoke phải có diện tích từ 20m2 trở lên không kể công trình phụ.
2. Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ phòng.
3. Bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự và phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường theo quy định.
4. Bảo đảm âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vượt quá quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép (trừ các điểm hoạt động karaoke ở vùng nông thôn, vùng dân cư không tập trung). Ánh sáng trong phòng karaoke trên 10 Lux tương đương 01 bóng đèn sợi đốt 40W cho 20m2.
5. Không được đặt khoá, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
6. Không được bán rượu hoặc để cho khách uống rượu trong phòng karaoke.
7. Băng, đĩa karaoke sử dụng tại phòng karaoke phải dán nhãn kiểm soát theo quy định. Nếu sử dụng đầu máy IC chips thì danh mục bài hát trong IC chips phải được Sở Văn hoá - Thông tin sở tại cho phép sử dụng và đóng dấu đỏ từng trang.
8. Mỗi phòng karaoke chỉ được sử dụng một nhân viên phục vụ từ 18 tuổi trở lên, nếu nhân viên phục vụ là người làm thuê thì phải có hợp đồng lao động và được quản lý theo quy định tại Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 09-5-2003 của Chính phủ.
9. Không được hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng.
10. Nghiêm cấm các hành vi khiêu dâm, môi giới và mua bán dâm, mua, bán hoặc sử dụng ma tuý tại phòng karaoke.