DỊCH VỤ CHÍNH:

Tư vấn về pháp luật, chủ trương, chính sách đầu tư của Việt Nam nói chung, và các chính sách pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư cụ thể của nhà đầu tư, lập dự án đầu tư; Dự báo về những biến động của chính sách và pháp luật có khả năng ảnh hưởng đến dự án đầu tư của nhà đầu tư. Hỗ trợ tìm địa điểm dự án. Qua các quan hệ rộng rãi của mình, chúng tôi tìm kiếm và đánh giá địa điểm đầu tư để giúp chủ đầu tư có nhiều căn cứ khi quyết định đầu tư.

Tư vấn cho nhà đầu tư biết về: Tính khả thi của dự án đầu tư, Các điều kiện pháp lý áp dụng cho dự án đầu tư trong từng trường hợp cụ thể, Các ưu đãi đầu tư được áp dụng, Các rủi ro cho dự án có thể phát sinh từ hệ thống pháp luật Việt Nam và từ các biến động kinh tế – xã hội và thị trường.Thời gian chuẩn bị cần thiết để nhà đầu tư có thể chính thức thực hiện công việc kinh doanh. Các phương án đầu tư thích hợp nhất đảm bảo chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư và đáp ứng các quy định của luật pháp Việt Nam và pháp luật nước sở tại.

Công ty luật Dragon tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư nước ngoài, cung cấp hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư nước ngoài, đại diện khách hàng nộp hồ sơ xin giấy phép, vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính, Với phương châm luôn tiết kiệm chi phí và thời gian cho khách hàng. Quy trình thủ tục của công ty chúng tôi gồm các bước sau đây :

1.  Tư vấn pháp luật đối với từng loại hình công ty:

-      Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;
-      Tư vấn  Phương thức hoạt động và điều hành;
-      Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
-      Tư vấn  Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;
-      Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn;
-      Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
-      Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.
2.  Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng

-      Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
-     Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc xin giấy phép đầu tư, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
-     Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư:

3.1   Xây dựng hồ sơ đăng ký đầu tư:
-       Tư vấn và hoàn thiện Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước thành lập;
-       Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
-       Lập dự án đầu tư;
-       Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh;
-       Văn bản uỷ quyền;
-       Công chứng các giấy tờ có liên quan;
-       Các giấy tờ khác có liên quan.

3.2   Xây dựng hồ sơ đăng ký kinh doanh:
-       Tư vấn và Soạn thảo Điều lệ công ty;
-       Soạn thảo danh sách thành viên/danh sách cổ đông;
-       Công chứng các giấy tờ có liên quan;
-       Văn bản uỷ quyền;
-       Các giấy tờ khác có liên quan.

4. Đại diện thực hiện các thủ tục:
-       Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
-       Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
-       Nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
-       Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho doanh nghiệp;
-       Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu công ty;
-       Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế.

5. Cam kết sau thành lập:
-       Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp;
-       Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
-       Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty…