Khái niệm và đặc điểm của Công ty cổ phần

Khái niệm

       Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014 thì Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

       Cổ đông trong công ty cổ phần có thể là tổ chức hoặc cá nhân, số lượng tối thiểu là 3 thành viên, Luật Doanh nghiệp 2014 không giới hạn số lượng tối đa.

Đặc điểm:

Vốn điều lệ trong công ty cổ phần :

       Theo khoản 29, điều 4, Luật doanh nghiệp 2014  là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp. Vốn điều lệ chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông là người sở hữu ít nhất 1 cổ phần trong  công ty. Nếu muốn là cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần thì cổ đông đó phải sở hữu ít nhất 1 cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. CTCP mới thành lập phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập.

Lưu ý: công ty cổ phần được tạo thành từ quá trình tách, nhập, chuyển đổi, không bắt buộc phải có cổ đông sáng lập nhưng vẫn phải có 3 cổ đông trở lên.

       Cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần tự do trừ trường hợp cấm chuyển nhượng, hạn chế chuyển nhượng ( điểm d , khoản 1, Điều 114)  .

Tư cách pháp lý của CTCP:

       Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Chế độ chịu trách nhiệm tài sản của doanh nghiệp:

       CTCP  chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của công ty đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp. cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp và doanh nghiệp.

Huy động vốn:

       CTCP được quyền phát hành  cổ phiếu và trái phiếu. Đặc điểm này cho thấy khả năng huy động vốn của công ty là rất lớn và rộng rãi trong công chúng.

_________________________
Công ty Luật Dragon – Hotline: 1900599979
Website:
www.vanphongluatsu.com.vnwww.congtyluatdragon.vn

Email : dragonlawfirm@gmail.com
Facebook :
https://www.facebook.com/vanphongluatsudragon
Văn phòng Luật sư tại Hà Nội: Phòng 14.6, Tầng 14, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Văn Phòng Luật Sư tại Hải Phòng: Phòng 4.6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Văn phòng Luật sư Dragon hân hạnh được mang đến cho Quý khách hàng những dịch vụ Pháp lý tốt nhất. Hãy gọi 1900.599.979 để được tư vấn về Doanh nghiệp.