1. ĐƯA CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO CÔNG TY VIỆT NAM:

STT

TÊN GIẤY TỜ

SỐ LƯỢNG

QUY CÁCH

01

Giấy phép kinh doanh cty Việt Nam

02

01 Bản sao y + 01 Bản chính

02

Passport của các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn

03

02 Bản sao y + 01 Bản chính

03

Visa 03 tháng của của các nhà đầu tư nước ngoài vào VN hoặc thẻ tạm trú vẫn còn hạn khi mở tài khoản

02

02 Bản sao y + 01 Bản chính

- Thời gian thực hiện: 15 – 30 ngày làm việc.

- Các nhà đầu tư nước ngoài phải đi cùng Công ty tư vấn luật Dragon đến cơ quan chức năng 01 (một) lần.

- Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam được thực hiện theo Biểu Cam Kết WTO năm 2006. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện về kinh doanh, đầu tư theo quy định của các điều ước quốc tế, Luật đầu tư và pháp luật có liên quan).

  1. ĐƯA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI VÀO CÔNG TY VIỆT NAM

STT

TÊN GIẤY TỜ

SỐ LƯỢNG

QUY CÁCH

01

Giấy phép kinh doanh cty Việt nam

02

01 Bản sao y + 01 Bản chính

02

Passport của các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn

02

Bản sao y công chứng không quá 03 tháng

03

Visa 03 tháng của người nước ngoài đại diện quản lý phần góp vốn hoặc thẻ tạm trú

02

Bản sao y công chứng không quá 03 tháng

04

Passport của Người ĐDPL công ty nước ngoài

02

Bản sao y công chứng không quá 03 tháng

05

Giấy phép kinh doanh Công ty nước ngoài (có hợp pháp hóa lãnh sự)

02

02 Bản sao + 02 Bản dịch

06

Điều lệ Công ty nước ngoài (có hợp pháp hóa lãnh sự

04

02 Bản sao + 02 Bản dịch

- Thời gian thực hiện: 15 – 30 ngày làm việc.

- Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam được thực hiện theo Biểu Cam Kết WTO năm 2006. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện về kinh doanh, đầu tư theo quy định của các điều ước quốc tế, Luật đầu tư và pháp luật có liên quan).

Trường hợp khách hàng muốn đăng ký thủ tục đầu tư để hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư vui lòng tham khảo “Thủ tục xin Giấy Phép Đầu Tư”.