1. Soạn và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập Chi Nhánh:

- Công ty luật Dragon chịu trách nhiệm soạn và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập Chi Nhánh cho khách hàng.

- Cử người nộp và theo dõi hồ sơ thành lập Chi Nhánh tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư đến khi được cấp Giấy phép chi nhánh.

- Công ty luật Dragon sẽ thay mặt khách hàng nhận Giấy phép thành lập Chi Nhánh tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư khi thủ tục hoàn tất.

2. Hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị để Luật Dragon hoàn thiện hồ sơ:

STT

TÊN GIẤY TỜ

SỐ LƯỢNG

QUY CÁCH

01

Giấy chứng nhận đầu tư Cty.     

03

Sao y công chứng không quá 03 tháng

02

CMND hoặc Passort người đứng đầu chi nhánh.

03

Sao y công chứng không quá 03 tháng

03

Hợp đồng thuê địa điểm làm chi nhánh

* Nếu thuê nhà của cá nhân: cần công chứng

* Nếu thuê của công ty: cần giấy phép công ty.

03

Sao y công chứng không quá 03 tháng

DRAGON CAM KẾT

- Đảm bảo tính chính xác về Nội dung và thời gian thành lập Chi Nhánh;

- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

- Hướng dẫn các thủ tục sau khi thành lập Chi Nhánh;

Việc thành lập chi nhánh công ty nước ngoài chưa thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam đồng nghĩa với việc xin giấy phép đầu tư 100% vốn NN tại Việt Nam.