Mã ngành nghề dệt được mã hóa theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

Rất nhiều quý khách hàng đã gọi điện đến Tổng đài tư vấn doanh nghiệp 1900.599.979 của Công ty Luật Dragon để tra cứu về mã ngành nghề kinh doanh. Dưới đây là các mã ngành kinh doanh dệt may, quý khách hàng có thể tham khảo để đăng ký.

Ngành nghề dệt bao gồm:  Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt; Sản xuất vải dệt thoi ; Hoàn thiện sản phẩm dệt; Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác ; Sản xuất thảm, chăn đệm; Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu (Thủ tục thành lập công ty dệt may); Dịch vụ thành lập công ty dệt mayTư vấn thành lập công ty dệt may;

13: DỆT