Người đại diện của đương sự là người tham gia tố tụng, thay mặt đương sự thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trước Tòa án. Vậy, trong những trường hợp nào cần phải có người đại diện trong tố tụng dân sự.

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì người đại diện trong tố tụng dân sự bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền.

-          Người đại diện theo pháp luật quy định trong Bộ luật dân sự là người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự, trừ trường hợp bị hạn chế quyền đại diện theo quy định của pháp luật.

-      Đối với người đại diện theo pháp luật của cá nhân phát sinh khi đương sự thuộc một trong các trường hợp: người chưa đủ sáu tuổi hoặc người mất năng lực hành vi dân sự, từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi trừ trường hợp hoạt động tố tụng phát sinh từ quá trình đương sự sử dụng tài sản của mình, tham gia hoạt động theo hợp đồng thì tự mình tham gia tố tụng.

-         Đối với đương sự là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật ghi nhận trong điều lệ của tổ chức đó.

-      Đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác cũng là đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự của người được bảo vệ.

-       Trường hợp đương sự là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà không có người đại diện hoặc người đại iện thuộc các trường hợp không được làm người đại diện theo pháp luât của đương sự.

Chấm dứt đại diện theo pháp luật:

Đại diện theo pháp luật của đương sự là cá nhân chấm dứt khi người được đại diện khi thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã được khơi phục, người đại diện chết.

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức là người đứng đầu pháp nhâ theo Điều lệ hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đại diện theo pháp luật của đương sự là pháp nhân: chấm dứt khi pháp nhân chấm dứt. Pháp nhân có thể chấm dứt trong trường hợp giải thể, phá sản, bị tước giấy phép kinh doanh….

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện: Người đại diện theo pháp luật tố tụng dân sự thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng dan sự củ đương sự đại diện mình.

Các trường hơp không được làm đại diện pháp luật củ đương sự: Theo quy định tại Điều 75 bộ Luật tố tụng hình sự thì trong các trường hợp sau người đại diện theo pháp luật của đương sự:

Người đại diện cũng là đương sự trong cùng một vụ án với người đại diện mà quyền và lợi ích hợp pháp của họ đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện.

Người đại diện theo pháp luật đang là người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự cho một người khác mà quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp cảu người được đại diện trong cùng một vụ án.

Cán bộ, công chức trong các ngành Tòa án, Kiểm sát, Công an không được làm người đại diện trong tố tụng dân sự, trừ trường hợp họ tham gia tố tụng với tư cách người đại diện cho cơ quan của họ hoặc với tư cách là người đại diện theo pháp luât.

-          Người đại diện ủy quyền của đương sự:

Người đại diện theo ủy quyền là người đại diện tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự theo ủy quyền của đương sự.

Đương sự được đại diện là người có năng lực hành vi tố tụng nên người đại diện theo ủy quyền chỉ được tham gia tố tụng khi đương sự ủy quyền thay mặt họ trong tố tụng dân sự.

Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình không trực tiếp tham gia tố tụng theo ủy quyền cho luật sư hoặc người khác tham gia tố tụng thì người được ủy quyền cũng là người đại diện theo pháp luật, trường hợp này cũng đã phát sinh đại diện theo ủy quyền.

-          Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền cũng như chấm dứt đại diện theo ủy quyền: tương tự như trường hợp đại diện theo pháp luật.

-          Những trường hợp không được đại diện theo ủy quyền: tương tự như đại diện theo pháp luật. Ngoài ra, trường hợp ly hôn thì không được ủy quyền cho người khác làm đại diện.

Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.599.979 để được giải đáp.

 CÔNG TY LUẬT DRAGON – Hotline: 1900 599 979
Website: 
www.vanphongluatsu.com.vn
Email : dragonlawfirm@gmail.com
Facebook : 
https://www.facebook.com/vanphongluatsudragon
Văn phòng Luật sư tại Hà Nội: Phòng 14.6, Tầng 14, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Văn Phòng Luật Sư tại Hải Phòng: Phòng 4.6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.