Dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Công ty Luật Dragon chúng tôi sẽ mang lại sự hài lòng cho Quý khách hàng. Muốn biết thêm thông tin chi tiết Quý khách xin vui lòng liên hệ dịch vụ thành lập doanh nghiệp 1900599979  để được giải đáp.

Sau đây Công ty Luật Dragon chúng tôi tư vấn cho các bạn về trình tự thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề như sau:

Trung tâm dạy nghề được thành lập phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Phù hợp với quy hoạch chung mạng lưới các cơ sở dạy nghề và quy hoạch chi tiết của Bộ ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

2. Đảm bảo chỗ học cho tối thiểu 150 học sinh cùng học tại một thời điểm;                                                                                        

3. Có chương trình dạy nghề theo quy định;

4. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với quy mô, nghề, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích sử dụng tối thiểu là 1.000 m2 đối với khu vực đô thị, 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích cơ sở thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi;

5. Có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi/ 1 giáo viên quy đổi tối đa là 25. Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo;

6. Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trung tâm dạy nghề tư thục.

Hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề gồm:

1. Văn bản đề nghị của đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với trung tâm dạy nghề công lập (theo mẫu số 1); Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trung tâm dạy nghề tư thục ( theo mẫu số 2);

2. Đề án thành lập trung tâm dạy nghề (theo mẫu số 3);

3. Chương trình dạy nghề cho các nghề tổ chức đào tạo;

4. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm;

5. Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trung tâm hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm);

6. Văn bản xác nhận của Ngân hàng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề tư thục đảm bảo vốn đầu tư và hoạt động của trung tâm theo đề án thành lập.

Cơ quan thụ lý hồ sơ

- Cơ quan quản lý dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội

- Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội        

Trình tự thủ tục và thời hạn   

1. Đối với các trung tâm dạy nghề trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội:

1.1. Cơ quan quản lý dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội tiếp nhận hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề trực thuộc.

1.2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thẩm định, quyết định thành lập trung tâm dạy nghề trực thuộc; Trường hợp không đủ điều kiện thành lập, phải trả lời cho đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề bằng văn bản nêu rõ lý do.

2. Đối với trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

2.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh.

2.2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thành thẩm định trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề;

2.3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề; Trường hợp không đủ điều kiện phải trả lời cho tổ chức và cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề bằng văn bản nêu rõ lý do.

Mọi thông tin chi tiết Quý khách xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT DRAGON – Hotline: 1900 599 979
Website: 
www.vanphongluatsu.com.vn
Email : dragonlawfirm@gmail.com
Facebook : 
https://www.facebook.com/vanphongluatsudragon
Văn phòng Luật sư tại Hà Nội: Phòng 14.6, Tầng 14, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn Phòng Luật Sư tại Hải Phòng: Phòng 4.6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng