CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

…., ngày … tháng … năm………

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

 

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …....................…Giới tính: .........

Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………… Quốc tịch: .............

Chứng minh nhân dân số: ......................................................

Ngày cấp: …../….../…….. Nơi cấp: ............................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...........................

Số giấy chứng thực cá nhân: ...........................

Ngày cấp: …../….../…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: ............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ..................................

Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................

Tỉnh/Thành phố: .........................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .....................................

Xã/Phường/Thị trấn: .........................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ...........................

Tỉnh/Thành phố: ..................................................................

Điện thoại: …………………… Fax: ..................................

Email: …………………………Website: ...............................

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ......................

2. Địa điểm kinh doanh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ..............................................

Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..............................

Tỉnh/Thành phố: ....................................................................

Điện thoại: …………………………… Fax: ...............................

Email: ……………………………… Website: .......................

3. Ngành, nghề kinh doanh: ..........................................

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số(bằng số; VNĐ): .............................................

Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
- ………………
- ……………….

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)

 

 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Dragon – Hotline: 1900599979
Website: www.vanphongluatsu.com.vn
Email : dragonlawfirm@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/vanphongluatsudragon
Văn phòng Luật sư tại Hà Nội: Phòng 14.6, Tầng 14, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Văn Phòng Luật Sư tại Hải Phòng: Phòng 4.6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.