Chào tổng đài tư vấn luật bảo hiểm tôi có đi đăng ký mua bảo hiểm tại trạm y tế xã thì không được người ta nói rằng tôi phải mua thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Việc cán bộ phường chỉ đồng ý khi cấp thẻ bảo hiểm cho cả gia đình thay vì cho một cá nhân như thế có đúng không? Nếu như vậy thì nếu một người trong gia đình tôi không chịu tham gia thì phải làm như thế nào?

Nhận được câu hỏi của bạn Tổng đài tư vấn luật bảo hiểm trả lời bạn như sau:

1.      Có bắt buộc phải mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình.

Theo Điểm a Mục 1 Công văn số 777/BHXH-BT ngày 12/3/2015 quy định:

“a) Đối với hộ gia đình tham gia BHYT quy định tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC đã có người tham gia BHYT tự đóng 100% mức đóng, nếu sau ngày 01/01/2015 tiếp tục tham gia BHYT thì thực hiện cho cá nhân người đó hoặc theo hộ gia đình; những người còn lại trong hộ gia đình chưa tham gia BHYT, khi tham gia BHYT thì bắt buộc thực hiện theo hộ gia đình. Từ 01/01/2016 trở đi, toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú phải thực hiện BHYT theo hộ gia đình.”

Đồng thời, tại Mục 2 của Công văn 777/BHXH-BT cũng quy định về vấn đề này:

Đối tượng quy định tại Điểm a, Điểm c, Khoản 4, Điều 1 Thông tư 1/2014/TTLT-BYT-BTC: trong năm 2015, tham gia BHYT theo danh sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với từng thành viên hộ gia đình; thực hiện thu và cấp thẻ BHYT tương ứng thời hạn được hưởng chính sách theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền nhưng tối thiểu là 3 tháng. Trường hợp người tham gia đóng tiền vào các ngày trong tháng (không vào ngày đầu tháng) thì mức đóng được tính từ ngày đầu tháng người tham gia BHYT đóng tiền; thẻ BHYT có giá trị từ ngày đóng tiền đối với người tham gia BHYT liên tục và có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày đóng tiền đối với người tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia BHYT không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính. Từ năm 2016 tham gia BHYT theo hộ gia đình”.

Như vậy, theo luật thì bắt đầu từ ngày 1/1/2016 thì bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình.

Tuy nhiên, những người thuộc hộ gia đình nhưng được quy định tại Khoản 1,2,3 và 4 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 thì sẽ không phải tham gia bảo hiểm y tế. Đó là những người do người lao động và sử dụng lao động đóng, do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, do ngân sách nhà nước đóng hoặc được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Việc yêu cầu người dân phải tham gia bảo hiểm theo hộ gia đình là chủ trương của nhà nước nhằm tiến tới thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Về nguyên tắc, quỹ bảo hiểm y tế là sự đóng góp của cộng đồng với mục tiêu chia sẻ rủi ro, nhưng mỗi người dân cần hiểu rằng bản thân cũng phải có trách nhiệm chia sẻ với khó khăn chung của cộng đồng. Do đó, ngay trong 1 hộ gia đình, giữa các cá nhân cũng cần phải có trách nhiệm với nhau, khi còn có người chưa quyết định tham gia bảo hiểm thì những thành viên khác cần vận động để tiến tới sự đồng thuận tham gia bảo hiểm y tế. 

Như vậy, năm 2016, bạn đi đăng ký mua bảo hiểm y tế thì sẽ phải bắt buộc mua theo hộ gia đình. Riêng những thành viên nào trong hộ thuộc đối tượng không phải tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ không phải đóng bảo hiểm theo hộ gia đình.

2. Về mức tham gia bảo hiểm y tế một người.

Từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/06/2018 mức đóng của bạn là 702.000 đồng/năm

Từ ngày 01/07/2018 mức đóng là 750.600 đồng/năm.

Muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ.

Công ty Luật Dragon – Tổng đài tư vấn Luật 1900599979
Website: 
http://congtyluatdragon.com
Email : dragonlawfirm@gmail.com
Facebook : 
https://www.facebook.com/vanphongluatsudragon
Văn phòng Luật sư tại Hà Nội: Phòng 14.6, Tầng 14, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Văn Phòng Luật Sư tại Hải Phòng: Phòng 4.6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.