Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Thư viện hình ảnh

Luật sư Nguyễn Minh Long được Đoàn luật sư Hà Nội trao tặng kỷ niệm chương vì luật sư " Bảo Vệ Công Lý"

  • Bảng vàng vinh danh Luật sư Nguyễn Minh Long danh hiệu tri thức tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 2014
  • Ủy ban hội liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho Luật sư Nguyễn Minh Long là hội viên tích cực Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội năm 2014
  • Ủy ban trung ương hội doanh nhân trẻ Việt Nam tặng bằng khen cho luật sư nguyễn minh long đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ thành phố Hà Nội năm 2014
  • Sở tư pháp thành phố Hà Nội tặng giấy khen cho Công ty luật Dragon có có thành tích trong công tác năm 2014
  • Giấy chứng nhận cho luật sư Nguyễn Minh Long đã hoàn thành khóa bồi dưỡng trọng tài thương mại quốc tế
  • Sở tư pháp thành phố Hà Nội tặng giấy khen cho Luật sư Nguyễn Minh Long có có thành tích trong công tác năm 2012
  • Bộ tư pháp tặng bằng khen cho công ty luật Dragon có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển đoàn luật sư Hà Nội
  • Luật sư Nguyễn Minh Long được Đoàn luật sư Hà Nội trao tặng kỷ niệm chương vì luật sư
  • Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng bằng khen cho luật sư Nguyễn Minh Long giám đốc Công ty luật Dragon đã có thành tích trong công tác bổ trợ tư pháp năm 2014
  • Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng bằng khen cho công ty Luật Dragon đã có thành tích trong công tác bổ trợ tư pháp năm 2013

Liên kết website