Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Văn bản pháp luật

Luật đầu tư công 2019

Luật đầu tư công 2019

Cập nhật: 5/9/2019

Luật này quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐTbổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐTbổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Cập nhật: 8/4/2019

Công ty Luật Dragon trích dẫn văn bản về thông tư 20/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 20/201 về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế.

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế.

Cập nhật: 20/3/2019

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó giao Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo “xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế ngay trong năm 2018 xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước”.

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

Cập nhật: 18/2/2019

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Thông tư 127/2015 về hướng dẫn việc cấp mã doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp.

Thông tư 127/2015 về hướng dẫn việc cấp mã doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp.

Cập nhật: 13/7/2018

Thông tư này hướng dẫn về cấp mã số doanh nghiệp tự động theo phương thức điện tử trên Hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế và trao đổi thông tin đăng ký thuế với Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế hiện hành.

Nghị định hướng dẫn thi hành quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Nghị định hướng dẫn thi hành quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Cập nhật: 28/12/2017

Nghị định này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Sở hữu trí tuệ về việc xác định hành vi xâm phạm, tính chất và mức độ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xác định thiệt hại, yêu cầu và giải quyết yêu cầu xử lý xâm phạm.

Nghị định 03 quy định chi tiết về vấn đề việc làm

Nghị định 03 quy định chi tiết về vấn đề việc làm

Cập nhật: 23/11/2017

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm; Quỹ quốc gia về việc làm; chương trình việc làm địa phương và tuyển, quản lý lao động.

Thông tư Số: 105/2004/TT-BTC hướng dẫn chế độ chi phí thu hồi nợ.

Thông tư Số: 105/2004/TT-BTC hướng dẫn chế độ chi phí thu hồi nợ.

Cập nhật: 16/10/2017

Điều chỉnh Các khoản nợ quá hạn khó đòi do Hội đồng thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân thu hồi được sau thời điểm Ngân hàng Nhà nước ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động hoặc sau thời điểm Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ra thông báo tiến hành thanh lý giải thể Quỹ tín dụng nhân dân.

Luật số: 32/2013/QH13

Luật số: 32/2013/QH13

Cập nhật: 13/10/2017

Luật do Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12

Luật số: 03/2016/QH14

Luật số: 03/2016/QH14

Cập nhật: 12/5/2017

Luật số 03/2016 sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về doanh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Thông tư 92/2015/TT-BTC

Thông tư 92/2015/TT-BTC

Cập nhật: 16/3/2017

Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh...

Thông tư 78/2014/TT-BTC

Thông tư 78/2014/TT-BTC

Cập nhật: 14/3/2017

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP NGÀY 26/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thông tư 12/2012 ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại.

Thông tư 12/2012 ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại.

Cập nhật: 11/3/2017

Công ty Luật Dragon với đội ngũ luật sư có nhiều năm có kinh nghiệm trong việc giải quyết trong lĩnh vực trọng tài thương mại. Nếu có thắc mắc hãy nhấc máy và gọi Công ty tư vấn luật trọng tài thương mại 1900.599.997 để được giải đáp.

Thông tư 80/2012/TT-BTC

Thông tư 80/2012/TT-BTC

Cập nhật: 8/3/2017

Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

Công văn số: 3881/BHXH-ST

Công văn số: 3881/BHXH-ST

Cập nhật: 6/3/2017

Công văn số: 3881/BHXH-ST về việc cập nhật. tra cứu thông tin thẻ BHYT

Nghị định 166/2016/NĐ-CP

Nghị định 166/2016/NĐ-CP

Cập nhật: 2/3/2017

Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vựa bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế sửa đổi

Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế sửa đổi

Cập nhật: 18/11/2016

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế...

Thông tư 02/2016/TT-BLĐTBXH quy định hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020

Thông tư 02/2016/TT-BLĐTBXH quy định hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020

Cập nhật: 17/11/2016

Thông tư này hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 trên phạm vi cả nước, làm căn cứ xác định đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế...

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật việc làm và Nghị định 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp.

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật việc làm và Nghị định 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp.

Cập nhật: 17/11/2016

Thông tư này hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp...

Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Cập nhật: 17/11/2016

Luật này quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp...

Liên kết website

zalo Phone