Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật doanh nghiệp Loại văn bản: Luật

Luật Doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp 2020

Cập nhật: 24/9/2023

Ban hành: 17/06/2020 Hiệu lực: 01/01/2021 Tình trạng: Còn hiệu lực Cập nhật: 08/07/2020

Luật số: 32/2013/QH13

Luật số: 32/2013/QH13

Cập nhật: 13/10/2017

Luật do Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12

Luật doanh nghiệp 2014

Cập nhật: 2/11/2016

Luật doanh nghiệp được Quốc hội ban hành 2013 có hiệu lực từ năm 2014 quy định các nguyên tắc và các vấn đề liên quan đến giải thể và thành lập công ty..

Liên kết website

zalo Phone