Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật lao động Loại văn bản: Luật

Bộ luật Lao động 2019

Bộ luật Lao động 2019

Cập nhật: 27/9/2023

Ban hành: 20/11/2019 Hiệu lực: 01/01/2021 Tình trạng: Còn hiệu lực

Nghị định 03 quy định chi tiết về vấn đề việc làm

Nghị định 03 quy định chi tiết về vấn đề việc làm

Cập nhật: 23/11/2017

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm; Quỹ quốc gia về việc làm; chương trình việc làm địa phương và tuyển, quản lý lao động.

Luật an toàn vệ sinh lao động 2015

Luật an toàn vệ sinh lao động 2015

Cập nhật: 16/11/2016

Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động...

Luật lao động 2012

Luật lao động 2012

Cập nhật: 4/11/2016

Luật lao động được Quốc Hội ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2012 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Liên kết website

zalo Phone