Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật thuế Loại văn bản: Luật

Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Cập nhật: 17/11/2016

Luật này quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp...

Văn bản hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Văn bản hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Cập nhật: 17/11/2016

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt...

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Cập nhật: 15/11/2016

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế; người nộp thuế; căn cứ tính thuế; đăng ký, khai, tính và nộp thuế; miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp...

Luật thuế tài nguyên

Luật thuế tài nguyên

Cập nhật: 15/11/2016

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên...

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cập nhật: 14/11/2016

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời Điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu...

Luật quản lý thuế

Luật quản lý thuế

Cập nhật: 10/11/2016

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH hợp nhất Luật quản lý thuế 2016

Luật thuế giá trị gia tăng

Luật thuế giá trị gia tăng

Cập nhật: 10/11/2016

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH Luật Thuế giá trị gia tăng.

Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân

Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân

Cập nhật: 7/11/2016

Luật này quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.

Luật số: 32/2013/QH13

Luật số: 32/2013/QH13

Cập nhật: 4/11/2016

Luật số: 32/2013/QH13LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Liên kết website

zalo Phone