Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật sở hữu trí tuệ Loại văn bản: Luật

Văn bản hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ 2013

Văn bản hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ 2013

Cập nhật: 9/11/2016

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ do Văn phòng Quốc hội ban hành...

Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009

Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009

Cập nhật: 9/11/2016

Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó...

Liên kết website

zalo Phone