Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật doanh nghiệp Loại văn bản: Nghị định

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

Cập nhật: 18/2/2019

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Nghị định 81/2015/NĐ-CP công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước

Nghị định 81/2015/NĐ-CP công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước

Cập nhật: 10/11/2016

Nghị định này quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước...

Nghị định 93/2015/NĐ-CP về tổ chức và quản lý hoạt động doanh nghiệp quốc phòng - an ninh

Nghị định 93/2015/NĐ-CP về tổ chức và quản lý hoạt động doanh nghiệp quốc phòng - an ninh

Cập nhật: 10/11/2016

Nghị định này quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh...

Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Cập nhật: 3/11/2016

NGHỊ ĐỊNH 91/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP.

Nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP về vấn đề đăng ký doanh nghiệp

Nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP về vấn đề đăng ký doanh nghiệp

Cập nhật: 3/11/2016

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về vấn đề đăng ký doanh nghiệp; Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp...

Nghị định 96/2015/ NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật doanh nghiệp

Cập nhật: 2/11/2016

NGHỊ ĐỊNH 96-2015 NĐ-CP HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA lUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Liên kết website

zalo Phone