Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật bảo hiểm Loại văn bản: Nghị định

Nghị định 166/2016/NĐ-CP

Nghị định 166/2016/NĐ-CP

Cập nhật: 2/3/2017

Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vựa bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

Cập nhật: 15/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm ....

Nghị định 68/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm tiền gửi

Nghị định 68/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm tiền gửi

Cập nhật: 15/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi...

Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Cập nhật: 14/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện...

Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu trợ cấp mất sức lao động giáo viên mầm non

Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu trợ cấp mất sức lao động giáo viên mầm non

Cập nhật: 14/11/2016

Nghị định này Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu, cán bộ xã đã nghỉ việc; trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995...

Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Cập nhật: 7/11/2016

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo hiểm y tế như mức hưởng bảo hiểm y tế, các phương thức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh...

Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội bẳt buộc

Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội bẳt buộc

Cập nhật: 7/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động; chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ, chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội một lần, chế độ tử tuất đối với thân nhân của người lao động đã đóng bảo hiểm tự nguyện....

Nghị định 33/2016/NĐ-CP

Nghị định 33/2016/NĐ-CP

Cập nhật: 7/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân...

Liên kết website

zalo Phone