Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Trọng tài thương mại Loại văn bản: Nghị định

Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại

Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại

Cập nhật: 9/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại về quản lý nhà nước về trọng tài; thủ tục đăng ký hoạt động, chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài...

Liên kết website

zalo Phone