Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật đầu tư Loại văn bản: Thông tư

Thông tư 20/2013/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn quản lý đầu tư phát triển đô thị

Thông tư 20/2013/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn quản lý đầu tư phát triển đô thị

Cập nhật: 10/11/2016

Thông tư này hướng dẫn về: khu vực phát triển đô thị, Ban quản lý khu vực phát triển đô thị và dự án đầu tư xây dựng khu đô thị....

Liên kết website

zalo Phone