Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật lao động Loại văn bản: Thông tư

Thông tư 02/2016/TT-BLĐTBXH quy định hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020

Thông tư 02/2016/TT-BLĐTBXH quy định hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020

Cập nhật: 17/11/2016

Thông tư này hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 trên phạm vi cả nước, làm căn cứ xác định đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế...

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật việc làm và Nghị định 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp.

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật việc làm và Nghị định 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp.

Cập nhật: 17/11/2016

Thông tư này hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp...

Thông tư 19/2016/TT-BYT quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe lao động

Thông tư 19/2016/TT-BYT quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe lao động

Cập nhật: 16/11/2016

Thông tư hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe lao động...

Thông tư 24/2015/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với lao động đang làm công việc có tính chất đặc biệt

Thông tư 24/2015/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với lao động đang làm công việc có tính chất đặc biệt

Cập nhật: 14/11/2016

Thông tư này quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển...

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết nghị định 05/2015/NĐ-CP

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết nghị định 05/2015/NĐ-CP

Cập nhật: 7/11/2016

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động (sau đây gọi là Nghị định số 05/2015/NĐ-CP)...

Liên kết website

zalo Phone