Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật bảo hiểm Loại văn bản: Thông tư

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH mức điều chỉnh tiền lương thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH mức điều chỉnh tiền lương thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Cập nhật: 16/11/2016

Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội...

Thông tư 14/2016/TT-BYT quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Thông tư 14/2016/TT-BYT quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Cập nhật: 16/11/2016

Thông tư quy định về danh mục bệnh, thẩm quyền xác định bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần; việc lập hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động vào nhân thân...

Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Cập nhật: 15/11/2016

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế về đối tượng tham gia, phương thức đóng, trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế; tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Thông tư 40/2015/TT-BYT đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu chuyển tuyến

Thông tư 40/2015/TT-BYT đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu chuyển tuyến

Cập nhật: 15/11/2016

Thông tư này quy định việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện 2016

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện 2016

Cập nhật: 9/11/2016

Thông tư này quy định chi Tiết hướng dẫn thực hiện Điều 76 của Luật Bảo hiểm xã hội và một số Điều của Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện...

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Cập nhật: 7/11/2016

Thông tư quy định chi tiết một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về chế độ thai sản, chế độ ốm đau, chế độ hưu trí...

Liên kết website

zalo Phone