Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật thu hồi nợ Loại văn bản: Thông tư

Thông tư 135/2015/TT-BTC điều lệ tổ chức hoạt động công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam

Thông tư 135/2015/TT-BTC điều lệ tổ chức hoạt động công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam

Cập nhật: 14/11/2016

Thông tư này kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam...

Thông tư 110/2007/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Thông tư 110/2007/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Cập nhật: 14/11/2016

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo và chế độ kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ...

Liên kết website

zalo Phone