congtyluatdragon.vn - /images/file/


[To Parent Directory]

11/16/2016 11:27 AM 23727 01_2014_NQ-HDTP_234283.rar
11/9/2016 3:10 PM 37944 01_2016_TT-BLDTBXH_307759.rar
11/10/2016 1:44 PM 15134 01_VBHN-VPQH_312437.rar
11/17/2016 9:43 AM 20913 02_2016_TT-BLDTBXH_297721.rar
11/17/2016 8:39 AM 11919 02_VBHN-VPQH_312442.rar
11/23/2017 2:44 PM 23241 03_2014_ND-CP_219754.doc
11/14/2016 2:27 PM 6594 03_2014_ND-CP_219754.rar
5/12/2017 8:48 AM 257024 03_2016_QH14_329011.doc
11/10/2016 2:19 PM 41827 03_VBHN-VPQH_312445.rar
11/10/2016 11:39 AM 13931 04_VBHN-VPQH_203639.rar
11/7/2016 2:47 PM 22872 05_2015_ND-CP_263294.rar
11/15/2016 9:16 AM 10295 06_2012_QH13_142539.rar
11/9/2016 11:50 AM 130560 100_2006_ND-CP_14287.doc
11/18/2016 1:57 PM 10574 100_2016_ND-CP_318277.rar
11/7/2016 2:12 PM 78848 104_2007_ND-CP_21299.doc
10/16/2017 3:13 PM 37376 105_2004_TT-BTC_52535.doc
11/7/2016 10:39 AM 10745 105_2014_ND-CP_258232.rar
11/14/2016 9:28 AM 12465 107_2016_QH13_280693.rar
1/17/2019 4:18 PM 74752 108_2018_ND-CP_391873.doc
11/4/2016 2:16 PM 54658 10_2012_QH13_142187.rar
11/14/2016 3:32 PM 5269 110_2007_TT-BTC_55310.rar
11/7/2016 9:37 AM 25831 115_2015_ND-CP_279974.rar
12/28/2017 9:56 AM 43520 119_2010_ND-CP_116778.doc
11/10/2016 11:14 AM 21084 11_2013_ND-CP_164736.rar
7/13/2018 8:53 AM 23738 127_2015_TT-BTC_287984.doc
11/16/2016 9:02 AM 6845 127_2015_TT-BTC_287984.rar
3/11/2017 2:32 PM 561152 12_2012_TT-BTP_151422.doc
11/15/2016 10:36 AM 24409 12_2015_ND-CP_266168.rar
11/9/2016 3:29 PM 14744 131_2013_ND-CP_210029.rar
11/14/2016 3:56 PM 11819 134_2015_ND-CP_280020.rar
11/14/2016 9:49 AM 47884 134_2016_ND-CP_323602.rar
11/14/2016 3:04 PM 13496 135_2015_ND-CP_299597.rar
11/14/2016 3:41 PM 25775 135_2015_TT-BTC_289114.rar
11/16/2016 1:53 PM 68537 14_2016_TT-BYT_317520.rar
11/17/2016 8:44 AM 16324 14_VBHN-VPQH_264498.rar
11/15/2016 10:50 AM 14958 152_2015_TT-BTC_292704.rar
11/15/2016 11:23 AM 61450 153_2011_TT-BTC_132319.rar
11/7/2016 11:18 AM 17781 15_VBHN-VPQH_264500.rar
11/3/2016 4:11 PM 232024 18838-bouatdansu2005.docx
11/14/2016 2:37 PM 7690 196_2013_ND-CP_219793.rar
11/16/2016 4:32 PM 101791 19_2016_TT-BYT_322881.rar
11/9/2016 10:36 AM 63509 19_VBHN-VPQH_220039.rar
10/29/2016 12:30 PM 73869 2015_11_03_Thu_chao_-_Vinaconex.docx
11/14/2016 10:12 AM 15820 209_2013_ND-CP_216679.rar
11/10/2016 11:25 AM 18287 20_2013_TTLT-BXD-BNV_214462.rar
11/9/2016 4:35 PM 32620 218_2013_ND-CP_217811.rar
11/15/2016 9:29 AM 23992 24_2000_QH10_47229.rar
11/14/2016 1:55 PM 6813 24_2015_TT-BCT_286736.rar
11/14/2016 2:02 PM 9995 27_2014_ND-CP_225805.rar
11/17/2016 9:30 AM 142568 28_2015_TT-BLDTBXH_280236.rar
10/13/2017 10:10 AM 470004 32_2013_QH13_197250.pdf
11/4/2016 3:41 PM 51538 32_2013_QH13_197250.rar
11/9/2016 3:45 PM 20931 33_2012_TT-BLDTBXH_154177.rar
11/7/2016 9:08 AM 27736 33_2016_ND-CP_297783.rar
11/14/2016 11:02 AM 9881 35_2006_ND-CP_10824.rar
11/14/2016 10:04 AM 193265 36_2016_QD-TTg_321067.rar
11/16/2016 4:39 PM 12565 37_2016_ND-CP_299838.rar
11/15/2016 9:06 AM 25754 40_2009_QH12_98714.rar
11/15/2016 8:47 AM 13047 40_2015_TT-BYT_297251.rar
11/15/2016 9:00 AM 34647 41_2014_TTLT-BYT-BTC_261252.rar
11/4/2016 2:55 PM 8253 44_2013_ND-CP_187083.rar
11/15/2016 11:02 AM 9066 45_2009_QH12_98731.rar
11/7/2016 3:16 PM 93184 45_2013_ND-CP_186885.doc
11/7/2016 2:58 PM 108544 47_2015_TT-BLDTBXH_298548.doc
11/7/2016 4:04 PM 46080 47_2016_ND-CP_312623.doc
11/7/2016 4:21 PM 9747 47_2016_ND-CP_312623.rar
11/15/2016 11:07 AM 7477 48_2010_QH12_108065.rar
11/10/2016 11:05 AM 35591 49_2014_QH13_238646.rar
11/9/2016 9:29 AM 67292 50_2005_QH11_7022.rar
11/15/2016 10:46 AM 5271 50_2010_ND-CP_105607.rar
11/14/2016 2:56 PM 21274 50_2016_ND-CP_313204.rar
11/15/2016 11:16 AM 9896 53_2011_ND-CP_126042.rar
11/14/2016 3:50 PM 5343 55_2016_ND-CP_314549.rar
11/16/2016 2:29 PM 5806 58_2015_TT-BLDTBXH_299558.rar
11/7/2016 9:23 AM 60226 59_2015_TT-BLDTBXH_299644.rar
4/20/2019 2:29 PM 112856 5J1A8888.JPG
4/8/2019 11:10 AM 97679 5J1A8906.JPG
2/18/2019 9:04 AM 120490 5J1A8967.JPG
11/15/2016 10:27 AM 16089 61_2010_QH12_115264.rar
3/11/2017 10:49 AM 94208 63_2011_ND-CP_127118.doc
11/9/2016 2:12 PM 14849 63_2011_ND-CP_127118.rar
11/9/2016 4:11 PM 22154 65_2013_ND-CP_196609.rar
11/15/2016 9:20 AM 7468 68_2013_ND-CP_197228.rar
11/7/2016 1:53 PM 58880 69_2016_ND-CP_315453.doc
11/15/2016 9:56 AM 44248 73_2016_ND-CP_315703.rar
11/10/2016 10:55 AM 24185 77_2015_ND-CP_290008.rar
11/3/2016 3:37 PM 42903 78_2015_ND-CP_290547.rar
11/10/2016 10:38 AM 38861 81_2015_ND-CP_291029.rar
11/7/2016 4:35 PM 20908 83_2015_ND-CP_292147.rar
11/16/2016 4:28 PM 36915 84_2015_QH13_281961.rar
11/9/2016 11:41 AM 12416 85_2011_ND-CP_129376.rar
11/14/2016 11:31 AM 7053 85_2015_ND-CP_291926.rar
11/15/2016 1:56 PM 16063 88_2010_ND-CP_110399.rar
11/14/2016 11:27 AM 16322 88_2015_ND-CP_292319.rar
11/9/2016 11:23 AM 24297 89_2006_ND-CP_13789.rar
11/10/2016 10:27 AM 9795 93_2015_ND-CP_293208.rar
11/14/2016 11:20 AM 23354 95_2013_ND-CP_205242.rar
11/9/2016 10:57 AM 24963 99_2013_ND-CP_205677.rar
4/1/2016 8:50 AM 237568 ahopdongseo.doc
11/5/2016 12:01 PM 37655 bang vang vinh danh vi su nghiep phat trien thu do.jpg
11/5/2016 11:01 AM 192814 bang-khen-chu-tich-undtp-tang-luat-su-nguyen-minh-long.jpg
11/5/2016 1:06 PM 37655 bang-vang-vinh-danh-vi-su-nghiep-phat-trien-thu-do.jpg
11/7/2016 8:38 AM 35075 bao hiem xa hoi 2014.rar
10/24/2016 3:01 PM 163840 BAOGIALUATDRAGON.doc
10/24/2016 2:31 PM 162816 BAOGIALUATDRAGON2.doc
5/28/2014 4:44 PM 123392 BBBB TTTI CHHHN1.doc
11/7/2016 10:23 AM 27291 bbbbn hhhhp nhháºt luuáºt bbáºo hiiá»m y ttáº.rar
11/5/2016 11:05 AM 183492 bo tu phap tang bang khen.jpg
4/11/2016 10:23 AM 3553 CCCng ty TNHH ssáºn xuuáºt quuà ttáºng Brandde.rar
3/2/2017 2:27 PM 38081 CHHHNH PHHHH.docx
10/29/2016 12:37 PM 120832 chinh sua flie loi web.doc
11/5/2016 11:42 AM 190239 chu tich ubndtp tang bang khen nam 2014.jpg
11/5/2016 11:38 AM 475920 giay chung nhan luat su bao ve cong ly.jpg
11/5/2016 11:49 AM 118892 giay chung nhan luat su tham gia boi duong trong tai quoc te.jpg
10/24/2016 2:30 PM 214016 HD WEB LUAT DRAGON.doc
11/5/2016 11:59 AM 142764 hoi doanh nghiep tre tang bang khen cho luat su nguyen minh long nam 2014.jpg
2/28/2014 1:39 PM 24064 I love you.doc
2/28/2014 1:46 PM 1721 I love you.rar
4/8/2019 11:22 AM 2887 images.jpg
11/5/2016 1:01 PM 33859 LS Nguyen Minh Long (FILEminimizer).jpg
5/10/2019 4:05 PM 158992 Luat su top 50 Viet Nam.jpg
11/5/2016 12:33 PM 91486 Luat-su-nguyen-minh-long-giam-doc-cong-ty-luat-dragon.jpg
1/9/2020 2:08 PM 128944 luat-su.jpg
10/31/2016 1:37 PM 142512 luatdoanhnghiepso682014.docx
10/12/2015 11:59 AM 103709 Luuuut u ttÆ 2014.docx
5/10/2019 4:03 PM 177818 Luuuut sss Nguyyá»n Minh Long bbáºo trrá» chuyyÃn mmÃn cho clb luuáºt gia trrẠ1.jpg
3/13/2014 3:12 PM 66654 Nghhhh nh 102-1013 hhÆ°á»ng ddáºn thi hhÃnh luuáºt lao đá»ng vvá» lao đá»ng nnÆ°á»c ngooÃi llÃm viiá»c ttáºi Viiá»t Nam.doc
5/28/2014 5:25 PM 82944 Nghhhh nh 27-2014 quy đá»nh 1 ssá» Äiiá»u ccá»a BLLLÄ vvá» LLÄ llà nggÆ°á»i giiÃp viiá»c gia đÃnh.doc
5/29/2014 11:19 AM 83456 nghhhh nh 30-2014 vvá» Äiiá»u kiiá»n kinh doanh vváºn ttáºi biiá»n vvà ddá»ch vvá» hhá» trrá» vváºn ttáºi biiá»n.doc
3/21/2014 5:25 PM 60928 Nghhhh nh 41-CP nggÃy 6-7-1995 quy đá»nh vvá» kká» luuáºt LLÄ vvà trrÃch nhiiá»m vváºt chháºt.doc
7/5/2014 5:05 PM 121344 Nghhhh nh 42-2014 vvá» quuáºn llà hooáºt đá»ng bbÃn hhÃng Äa ccáºp.doc
7/12/2014 12:26 AM 77824 Nghhhh nh 52-2014 quy đá»nh Äk, thhá» ttá»c ccáºp Giiáºy phhÃp hooáºt đá»ng ddá»ch vvá» viiá»c llÃm ccá»a DN.doc
3/14/2014 4:03 PM 59904 Nghhhh nh ssá» 11- 2008 vvá» bth thiiá»t hháºi trong trrÆ°á»ng hhá»p cuuá»c đÃnh ccÃng bbáºt hhá»p phhÃp ggÃy thiiá»t hháºi cho NSDLLÄ.doc
3/10/2014 3:02 PM 98816 Nghhhh nh ssá» 19-2005 qqÄ Äiiá»u kiiá»n, thhá» ttá»c thhÃnh lláºp vvà hooáºt đá»ng ccá»a ttá» chhá»c giiá»i thiiá»u viiá»c llÃm.doc
3/11/2014 4:52 PM 61952 Nghhhh nh ssá» 71-2008 ssá»a đá»i, bbá» sung mmá»t ssá» Äiiá»u ccá»a NNÄ ssá» 19-2005.doc
3/12/2014 5:16 PM 28672 Nghhhh nh ssá» 75-2001.doc
3/11/2014 5:12 PM 48128 nghhhh nh ssá» 85-1998.doc
3/12/2014 4:46 PM 25088 NGHHHH NH.doc
5/28/2014 4:22 PM 126464 NGHHHH------NH-102.2013-hhÆ°á»ng-ddáºn-xin-ccáºp-giiáºy-phhÃp-lao--đá»ng.doc
3/13/2014 3:58 PM 30096 Nghi dinh 41_2013_ND-CP huong dan dieu 220 Bo luat lao dong ve dinh cong.doc
5/28/2014 4:24 PM 37188 Nghi dinh 44_2013_ND-CP huong dan Bo luat Lao dong ve hop dong lao dong.doc
3/13/2014 4:17 PM 43523 Nghi dinh 46_2013_ND-CP huong dan Bo luat lao dong ve tranh chap lao dong.doc
5/28/2014 4:18 PM 101494 Nghi dinh 55_2013_ND-CP huong dan Bo luat lao dong ve viec cho thue lai lao dong.doc
3/10/2014 2:52 PM 110592 NNN ssss 139-2006 hhÆ°á»ng ddáºn BLLLÄ vvá» ddáºy nghhá».DOC
11/5/2016 11:52 AM 110244 so tu phap tang giay khen cho cong ty luat dragon nam 2014.jpg
11/5/2016 11:47 AM 134700 so tu phap tang giay khen cho luat su nguyen minh long nam 2012.jpg
3/13/2014 4:26 PM 56654 Thhhng ttt 08-2013- TT - BLLÄTBXH hhÆ°á»ng ddáºn NNÄ 46-2013-NNÄ-CP vvá» tranh chháºp lao đá»ng.doc
7/15/2014 9:29 AM 61440 Thhhng ttt 80.2014.TT.BTC ssá»a đá»i TT ssá» 111.2012.TT.BTC.doc
3/14/2014 4:11 PM 158720 Thhhng ttt ssss 07-2008 hhÆ°á»ng ddáºn NNÄ ssá» 11-2008.doc
7/15/2014 9:21 AM 102912 Thhhng ttt ssss 111.2012.TT.BTC vvá» Danh mmá»c hhÃng hhÃa vvà thuuẠsuuáºt NK đỠÃp ddá»ng hháºn nggáºch thuuẠquan.DOC
3/11/2014 4:28 PM 53760 Thhhng ttt ssss 20-2005 hhÆ°á»ng ddáºn thi hhÃnh NghhỠđá»nh ssá» 19-2005.doc
3/14/2014 3:49 PM 83968 Thhhng ttt ssss 22-2007 hhÆ°á»ng ddáºn ttá» chhá»c, hooáºt đá»ng HHá»i đá»ng hhÃa giiáºi LLÄ ccÆ ssá» vvà hhÃa giiáºi viiÃn LLÄ.doc
3/14/2014 3:56 PM 103936 Thhhng ttt ssss 23-2007 hhÆ°á»ng ddáºn ttá» chhá»c, hooáºt đá»ng ccá»a HHá»i đá»ng trrá»ng ttÃi LLÄ.doc
3/14/2014 4:15 PM 65536 Thhhng ttt ssss 53-2008 hhÆ°á»ng ddáºn kinh phhà đáºm bbáºo hooáºt đá»ng ccá»a hhÃa giiáºi viiÃn LLÄ.doc
7/11/2014 11:45 PM 36352 Thhhng ttt ssss 66_2014_TT-BTC quy đá»nh llá» phhà ccáºp phhÃp thhÃnh lláºp VPPÄD ccá»a DN quuáºng ccÃo nnÆ°á»c ngooÃi.doc
3/11/2014 4:49 PM 73728 THHHNG TTT.doc
3/13/2014 3:30 PM 118272 Thong tu 03_2014_TT-BLDTBXH huong dan Bo luat lao dong ve lao dong nuoc ngoai lam viec tai VN.doc
3/5/2014 4:59 PM 23397 Thong tu 180_2012_TT-BTC huong dan xu ly tai chinh ve chi tro cap mat viec lam cho nguoi lao dong tai doanh nghiep (1).doc
11/5/2016 11:56 AM 133917 trung uong hoi tang bang khen cho luat su nguyen minh long nam 2014.jpg
3/12/2014 5:06 PM 44408 TT ssss 09-1999 hhÆ°á»ng ddáºn NNÄ ssá» 85-1998.doc
3/5/2014 5:09 PM 51712 TT ssss 20-2013.doc
3/6/2014 2:48 PM 65024 TT ssss 39-2009 hhÆ°á»ng ddáºn Äiiá»u 12 NNÄ ssá» 39-2003.DOC
3/12/2014 5:27 PM 52224 TT ssss 57-2005 hd qly,sd vvà quyyáºt tooÃn kinh phhà do NSNN hhá» trrá» Äv ccÃc tc cung á»ng LLÄ .....doc
8/2/2016 10:39 AM 10122 van-ban-phap-luat-moi-nhat.jpg
11/5/2016 1:03 PM 46865 van-phong-luat-su-ha-noi.jpg