Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật đầu tư

Luật Đầu tư 2020

Luật Đầu tư 2020

Cập nhật: 26/9/2023

Ban hành: 17/06/2020 Hiệu lực: 01/01/2021 Tình trạng: Còn hiệu lực

Luật đầu tư công 2019

Luật đầu tư công 2019

Cập nhật: 5/9/2019

Luật này quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Luật số: 03/2016/QH14

Luật số: 03/2016/QH14

Cập nhật: 12/5/2017

Luật số 03/2016 sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về doanh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Cập nhật: 14/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết về hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài...

Nghị định 50/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư

Nghị định 50/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư

Cập nhật: 14/11/2016

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt, vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư...

Văn bản hợp nhất luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Văn bản hợp nhất luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Cập nhật: 10/11/2016

VĂN BẢN HỢP NHẤT 04/VBHN-VPQH NĂM 2013 HỢP NHẤT LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP DO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BAN HÀNH.

Thông tư 20/2013/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn quản lý đầu tư phát triển đô thị

Thông tư 20/2013/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn quản lý đầu tư phát triển đô thị

Cập nhật: 10/11/2016

Thông tư này hướng dẫn về: khu vực phát triển đô thị, Ban quản lý khu vực phát triển đô thị và dự án đầu tư xây dựng khu đô thị....

Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Cập nhật: 10/11/2016

Nghị định này điều chỉnh các hoạt động liên quan đến việc đầu tư phát triển đô thị bao gồm: Quy hoạch đô thị; hình thành, công bố kế hoạch triển khai các khu vực phát triển đô thị; thực hiện đầu tư xây dựng và vận hành, khai thác, chuyển giao các dự án đầu tư phát triển đô thị...

Luật đầu tư công năm 2014

Luật đầu tư công năm 2014

Cập nhật: 10/11/2016

Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công...

Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Cập nhật: 10/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của quốc gia, Bộ, ngành trung ương và địa phương...

Nghị định 83/2015/NĐ-CP hướng dẫn về đầu tư ra nước ngoài

Nghị định 83/2015/NĐ-CP hướng dẫn về đầu tư ra nước ngoài

Cập nhật: 7/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết về hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm mục đích kinh doanh; thủ tục đầu tư ra nước ngoài và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài....

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

Cập nhật: 3/11/2016

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

LUẬT ĐẦU TƯ Luật số: 67/2014/QH13

LUẬT ĐẦU TƯ Luật số: 67/2014/QH13

Cập nhật: 3/11/2016

Luật đầu tư được quốc hội ban hành 2014 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

Liên kết website

zalo Phone