Tự hào là doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luật sở hữu trí tuệ. Sau đây, luật sư giỏi tư vấn luật sở hữu trí tuệ sẽ tư vấn về điều kiện và trình tự thủ tục gia hạn bằng nhãn hiệu như sau:

1. Điều kiện gia hạn văn bằng nhãn hiệu

Để gia hạn Văn bằng, cá nhân/tổ chức phải nộp hồ sơ yêu cầu gia hạn trong vòng 06 tháng trước ngày Văn bằng hết hiệu lực. Hết thời hạn trên, cá nhân/tổ chức phải nộp thêm 10% Phí gia hạn Văn bằng cho mỗi tháng đóng muộn, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày. Văn bằng hết hiệu lực.

2. Thành phần hồ sơ gia hạn hiệu lực Văn bằng

  • Tờ khai yêu cầu gia hạn Văn bằng
  • Bản gốc Văn bằng bảo hộ
  • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).
  • Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện)

3. Thời hạn giải quyết hồ sơ của Cục Sở hữu trí tuệ

Sau 01 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét và ra các Quyết định, Thông báo sau:

  • Nếu đơn yêu cầu gia hạn không có thiếu sót gì thì sau 01 tháng Cục sẽ ra Quyết định gia hạn, chấp nhận Văn bằng bảo hộ và đăng công báo thông tin gia hạn nhãn hiệu lên Thư viện số về Sở hữu công nghiệp Quốc gia.
  • Nếu đơn yêu cầu gia hạn có sai sót hoặc thiếu thông tin thì sau 01 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo dự định từ chối đơn, trong đó có nêu rõ Chủ đơn gia hạn cần sửa đổi, bổ sung những nội dung nào. Chủ đơn gia hạn Văn bằng phải trả lời thông báo và bổ sung, sửa đổi theo các yêu cầu của Cục hoặc đưa ra ý kiến phản đối trong vòng 01 tháng kể từ ngày Cục ra Thông báo. Nếu quá thời hạn này mà cá nhân/tổ chức yêu cầu gia hạn không sửa chữa, bổ sung, không có ý kiến phản đối hoặc sửa chữa, bổ sung không chính xác thì Cục sẽ ra Thông báo từ chối gia hạn Văn bằng.

Gia hạn Văn bằng là hết sức cần thiết. Ví dụ Doanh nghiệp đầu tư vào thương hiệu trong suốt nhiều năm và có chổ đứng trên thị trường, đồng thời Doanh nghiệp lại muốn xâm nhập ra thị trường các quốc gia khác thì phải gia hạn lại Văn bằng trong trường hợp Văn bằng hết hiệu lực. Bởi lẽ, nhãn hiệu phải được bảo hộ ở Việt Nam thì mới có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế (đăng ký độc quyền tại các nước là thành viên của Thỏa ước Madrid).

=================================

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Luật sư: NGUYỄN MINH LONG

Tổng đài tư vấn Luật sở hữu trí tuệ: 1900 599 979 

Email: dragonlawfirm@gmail.com

Website: http://congtyluatdragon.com