Với đội ngũ luật sư chuyên sâu nghiên cứu và giàu kinh nghiệm tranh tụng, chúng tôi đảm báo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng ở mức tối đa.

Dịch vụ Công ty luật Dragon cung cấp như sau:

- Chuẩn bị hồ sơ pháp lý, các tài liệu cần thiết liên quan đến vụ việc ; Tư vấn các biện pháp bảo vệ quyền, các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ

- Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm quyền của các đối tượng sở hữu trí tuệ;

- Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;

- Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm;

- Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền.

=================================

CÔNG TY LUẬT DRAGON - Luật sư Nguyễn Minh Long

Email     : congtyluatdragon@yahoo.com

Website : www.congtyluatdragon.vn