- Bước 1: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ giấy đã tiếp nhận để cập nhật vào Hệ thống và chuyển Bộ phận Chế độ BHXH.

- Bước 2: Bộ phận Chế độ BHXH truy cập vào Hệ thống, cập nhật thông tin, đối chiếu với dữ liệu để xét duyệt hồ sơ hưởng các chế độ BHXH và trình lãnh đạo phê duyệt quyết định, bản quá trình đóng BHXH (nếu có) tương ứng với từng chế độ theo mẫu quy định.

Đồng thời in 02 bản quyết định hưởng, bản quá trình đóng BHXH trình lãnh đạo ký phát hành, chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính.

- Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính nhận hồ sơ đã được giải quyết từ Bộ phận Chế độ BHXH để trả cho người nộp theo hình thức đã đăng ký nhận hồ sơ.

Tích hợp hồ sơ giấy đã tiếp nhận với hồ sơ đã được giải quyết từ Bộ phận Chế độ BHXH, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đầy đủ và đảm bảo tính pháp lý thì chuyển qua hệ thống lưu trữ tập trung; và lưu trữ hồ sơ giấy theo quy định.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Luật sư

Công ty Luật Dragon – Hotline: 1900599979
Website: http://congtyluatdragon.com
Email : dragonlawfirm@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/vanphongluatsudragon
Văn phòng Luật sư tại Hà Nội: Phòng 14.6, Tầng 14, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.