Trước hết, một tổ chức hành nghề luật sư (sau đây gọi tắt là ‘CÔNG TY LUẬT”) uy tín về tranh tụng cần phải có cung cấp dịch vụ tư vấn và dịch vụ luật sư tranh tụng tại toà án các cấp với tư cách là người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích  hợp pháp của đương sự. Cụ thể là Công ty luật đó phải có đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, nhiệt huyết, chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp trong việc giải quyết các tranh chấp đáp ứng mọi yêu cầu của khách  hàng trong các vụ việc, vụ án như hình sự, Dân sự, kinh tế, lao động, đất đai, hành chính, hôn nhân gia đình. Theo đó, luật sư nắm bắt được tình hình và thực tiễn vụ việc của khách hàng phải tư vấn được cho khách hàng các khía cạnh pháp lý và định hướng, đường lối giải quyết như sau:

Tư vấn về chiến lược giải quyết tranh chấp; phân tích và đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu của các bên tranh chấp;

Tư vấn về cách thức, biện pháp giải quyết tranh chấp đại diện cho khách hàng trong việc đàm phán giải quyết tranh chấp với đối tác.

– Tham gia điều tra, thu thập, kiểm tra và đánh giá chứng cứ, tài liệu; tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ xuất trình trước tòa án, trọng tài.

Tư vấn về thủ tục và quy trình liên quan đến thi hành án; nhận đại diện trong thủ tục thi hành án dân sự;

– Đại diện theo ủy quyền và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự trong các vụ án việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính.
– Bào chữa cho người bị nghi là tội phạm trong vụ án hình sự.
– Cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các vụ án dân sự, kinh tế, lao động, hành chính, 
hôn nhân gia đình.

Công ty Luật Dragon – Hotline: 1900599979