Sau đây Công ty tư vấn luật tại Hà Nội sẽ tư vấn về quy đinh thời hạn các cổ đông trong công ty cổ phần phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua

Quy định tại khoản 1 Điều 112: Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp: “Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua”.

Như vậy, theo quy định trên thì các cổ đông đăng ký mua cổ phần sau 90 ngày phải góp đầy đủ vốn kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Dragon – Hotline: 1900599979
Email : dragonlawfirm@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/vanphongluatsudragon
Văn phòng Luật sư tại Hà Nội: Phòng 14.6, Tầng 14, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.