Để xây dựng và ban hành một văn bản quy phạm hợp pháp, phù hợp với thực tiễn công ty cũng như đảm bảo được tính khoa học và ứng dụng là điều không dễ, phải đảm bảo đủ cả 3 yếu tố sau:

– Tính hợp pháp: Phù hợp với các quy định của pháp luật, không trái luật.

– Tính thực tiễn: Phù hợp với yêu cầu quản lý điều hành, phù hợp với hoạt động của tổ chức trong từng lĩnh vực cụ thể.

– Tính hiệu quả: Tạo hành lang pháp lý cho tổ chức, góp phần tích cực vào công tác quản lý, điều hành cũng như toàn bộ hoạt động của tổ chức, khi được áp dụng phải được mọi người tôn trọng và quán triệt thực thi.

Khi xây dựng quy phạm nội bộ, cấp quản lý cần phải xác định mục đích, phạm vi, đối tượng điều chỉnh cụ thể, việc xác định này giúp doanh nghiệp xác định được tên loại quy phạm ban hành, bởi quy chế, quy định và quy trình là những thuật ngữ được sử dụng với những mục đích và đối tượng khác nha. Vậy chúng ta sử dụng 3 thuật ngữ này như thế nào cho hợp lý?

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp Công ty Luật Dragon