Nghĩa vụ của vay tài sản được quy định như sao?

Tại Điều 466 Bộ luật dân sự 2015 có quy định:

"Điều 466. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay ...

4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này;

b) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác."

Như vậy, nếu bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý. Trường hợp bên vay không trả lại khoản nợ cho bên cho vay đúng hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng vay thì bên vay có trách nhiệm trả lại chậm trả cho bên cho vay, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Lãi suất chậm trả được pháp luật quy định như thế nào?

Vì quan hệ cho vay tài sản là quan hệ dân sự, dựa trên sự thỏa thuân của các bên. Các bên có quyền thỏa thuận về lãi suất chậm trả trong trường hợp bên vay không thanh tóan/ thanh toán chậm so với hạn thanh toán. Trường hợp, các bên không có thỏa thuận thì áp  dụng quy định của Bộ luật Dân sự. Theoq uy định, lãi suất chậm trả được tính như sau:

Đối với trường hợp vay không có lãi: Trường hợp bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất 10%/năm trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Đối với trường hợp vay có lãi: Lãi chậm trả trong trường hợp này được tính trên lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả (lãi chậm trả không tính trên nợ gốc, mà nợp gốc sẽ được tính lãi quá hạn). T

heo đó, bên vay phải trả lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất 10%/năm trên số tiền chậm trả (tương ứng với 0,83%/tháng).

Công ty Luật DRAGON với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thu hồi nợ chuyên nghiệp đối với nợ cá nhân; nợ doanh nghiệp, tổ chức...

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Dragon – Hotline: 1900599979

Website: http://congtyluatdragon.com         Email : dragonlawfirm@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/vanphongluatsudragon

Văn phòng Luật sư tại Hà Nội: Phòng 14.6, Tầng 14, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng Luật sư tại Long Biên: số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Long Biên, Hà Nội.

Văn Phòng Luật Sư tại Hải Phòng: Phòng 4.6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.