Trước việc bà C cho hay, đến nay đã 3 tháng gửi đơn tố cáo tới Công an tỉnh Hưng Yên song chưa được phúc đáp, ông Nguyễn Minh Long – Công ty Luật TNHH Dragon (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, quy định pháp luật về việc giải quyết đơn tố cáo của công dân thể hiện tại Điều 147 Bộ LTTHS 2015.

Theo đó, thời hạn, thủ tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố:

1. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định:

a) Quyết định khởi tố vụ án hình sự;

b) Quyết định không khởi tố vụ án hình sự;

c) Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

2. Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 02 tháng.

Trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định tại khoản này thì Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền có thể gia hạn một lần nhưng không quá 02 tháng.

Chậm nhất là 05 ngày trước khi hết thời hạn kiểm tra, xác minh quy định tại khoản này, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh.

Theo ông Long, đối với vụ việc của cháu bé này thì thời gian từ lúc tố cáo đến nay là 3 tháng, Công an vẫn còn thời hạn điều tra. Lý do vì vụ việc phức tạp nên VKS gia hạn thêm 02 tháng là phù hợp, chưa chậm trễ.

Tuy nhiên việc cháu bé được đi giám định có thông tin ban đầu xác định màng trinh rách cũ, sau đó nói là không bị sao mới chỉ là thông tin chưa chính thống, do đó cần thêm thời gian để biết thông tin này có cơ sở hay không làm căn cứ giải quyết vụ việc tiếp theo.