Công ty tư vấn luật doanh nghiệp tại Hà Nội sau đây sẽ tư vấn về thành phần hồ sơ thông báo giải thể của công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

-       Thông báo giải thể;

-        Biên bản họp của Công ty về việc giải thể và thực hiện các nghĩa vụ tài chính (Không áp dung cho loại hình công ty TNHH một thành viên;

-       Quyết định giải thể của Chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

-        Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm giải thể;

-       03 số báo về việc Bố cáo giải thể Công ty;

-       Biên bản hoàn trả Dấu và giấy chứng nhận mẫ dấu;

-       Quyết định đóng mã số thuế của Cục thuế tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 

Công ty Luật Dragon – Hotline: 1900599979

Website: http://congtyluatdragon.com         

Email : dragonlawfirm@gmail.com