Với nhiều năm trong lĩnh vực về thuế công ty Luật Dragon chúng Tôi chuyên cũng cấp các dịch vụ về thuế

  Công ty Luật Dragon chúng tôi hiểu rằng Thuế là công cụ hữu hiệu để nhà nước hình thành các nguồn của cải hay quỹ tiền tệ của Nhà nước, thỏa mãn những nhu cầu chi tiêu của Nhà nước. Thông qua pháp luật thuế, Nhà nước buộc các thành viên trong xã hội phải thực hiện các nghĩa vụ đóng góp về mặt tài chính cho Nhà nước. Chính vì vậy, Nhà nước nghiêm trị những hành động trốn thuế, lách thuế, những sai phạm về quy định luật thuế. 

             Hiện nay trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thuế luôn là vấn đề nhức nhối hàng đầu đối với cá nhân cũng như doanh nghiệp do các quy định pháp luật về thuế  hết sức phức tạp và thường xuyên thay đổi nên người dân cũng như các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong việc nắm bắt các quy định của các luật thuế. Nhiều doanh nghiệp đã vi phạm pháp luật thuế, bị xử phạt và bị truy thu thuế do không nắm bắt kịp thời các quy định, không biết các quy định của các luật thuế hoặc hiểu không đúng quy định. 

 Vì những vấn đề trên Công ty chuyên tư vấn về thuế qua tổng đài 1900.599.979 Để giúp cá nhân hay doanh nghiệp hiểu được những quy định của pháp luật thuế, cập nhật nhanh nhanh chóng các quy định về thuế để hoạt động tránh vi phạm pháp luật thuế, tổng đài tư vấn luật thuế ra đời giúp giải đáp cho khách hàng mọi vấn đề pháp lý trong lĩnh vực thuế mà khách hàng gặp phải trong lĩnh vực kinh doanh một cách nhanh nhất và chính xác nhất và hiệu quả nhất.

Công ty Luật Dragon chúng tôi có các dịch vụ tư vấn về thuế như:

Các dịch vụ của chúng tôi gồm:

·         Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế

·         Rà soát việc tuân thủ quy định về thuế

·         Liên lạc với cơ quan có thẩm quyền, quản trị rủi ro thuế và giải quyết tranh chấp

·         Chuyển giá

·         Thẩm định thuế

·         Dịch vụ tính lương

·         Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân / thuyên chuyển nhân sự quốc tế

·         Dịch vụ xuất nhập cảnh

·         Dịch vụ hải quan

·         Dịch vụ hỗ trợ thanh, kiểm tra thuế

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế liên quan đến các loại thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu và chuyển giá.

Rà soát việc tuân thủ quy định về thuế

Chúng tôi đã xây dựng quy trình rà soát việc tuân thủ quy định về thuế, đảm bảo cho khách hàng rằng các vấn đề về thuế đang được kiểm soát. Chúng tôi cung cấp thông tin về các vấn đề thuế nổi cộm nhằm hỗ trợ khách hàng quản lý hiệu quả các vấn đề này. Chúng tôi cũng hỗ trợ đánh giá rủi ro và xác định các biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro.

Liên lạc với cơ quan có thẩm quyền, quản trị rủi ro thuế và giải quyết tranh chấp

Thiết lập mối quan hệ tốt với cơ quan có thẩm quyền là một trong những yếu tố quan trọng dẫn tới việc kinh doanh thành công ở Việt Nam, đặc biệt đối với lĩnh vực thuế. Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền là một trong những dịch vụ PwC Việt Nam cung cấp cho khách hàng, được thực hiện thông qua một đội ngũ chuyên gia ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua việc liên lạc thường xuyên với cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi có thể tư vấn cho khách hàng về những thay đổi thường xuyên trong luật định và hỗ trợ khách hàng trong quá trình thanh tra/kiểm tra thuế.

Giá chuyển giao

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hoặc rà soát tờ khai thông tin về giao dịch liên kết hàng năm nhằm đảm bảo thông tin được kê khai đầy đủ và nhất quán và hỗ trợ chuẩn bị báo cáo về chính sách giá. Chúng tôi cũng hỗ trợ đánh giá toàn bộ thực trạng chuyển giá của khách hàng và đưa ra các khuyến nghị mang tính chất thực tiễn để giảm thiểu rủi ro về chuyển giá và xây dựng chiến lược định giá để hỗ trợ cho việc thay đổi hoặc chuyển đổi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong trường hợp có tranh chấp với cơ quan thuế hoặc thanh tra, kiểm tra thuế, chúng tôi có thể hỗ trợ trong quá trình đàm phán với cơ quan có thẩm quyền, hỗ trợ giải quyết tranh chấp và rút ngắn thời gian thanh tra thuế với các giải pháp hữu hiệu.

Thẩm định thuế

Cùng với các chuyên gia khác thuộc đội ngũ tư vấn tài chính và pháp luật cho các giao dịch mua bán và sát nhập, chúng tôi hỗ trợ bằng cách cung cấp các dịch vụ thẩm định thuế một cách toàn diện. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc đánh giá những rủi ro thuế liên quan đến giao dịch, xác định phương thức thực hiện giao dịch thích hợp và hiệu quả về thuế, cũng như hỗ trợ trong các vấn đề thuế đặc thù cho từng giao dịch.

Dịch vụ tính lương

Đối với PwC, dịch vụ thuê ngoài liên quan đến tính lương là giải pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả đối với các công ty thiếu hụt nguồn nhân lực, hoặc muốn tập trung vào các hoạt động cốt lõi của công ty và giảm chi phí cố định. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tính lương và thanh toán hộ tiền lương hàng tháng, tính toán các khoản khấu trừ hàng tháng (thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế), lương ròng của nhân viên, chuẩn bị phiếu chi lương và báo cáo lương hàng tháng. Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng vận hành hoặc thiết lập hệ thống tính lương trong nội bộ doanh nghiệp bằng việc cung cấp dịch vụ quản lý và thực hiện dự án thiết lập hệ thống tính lương.

Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân / Dịch vụ di chuyển lao động quốc tế

Với đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực di chuyển lao động quốc tế, chúng tôi cung cấp các giải pháp toàn diện nhằm tối đa hóa giá trị từ việc di chuyển lao động. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho hàng loạt các công ty và cá nhân tại Việt Nam bao gồm chuẩn bị và nộp tờ khai thuế TNCN hàng tháng và tờ khai quyết toán thuế TNCN. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn thuế TNCN như cấu trúc hệ thống lương thưởng hiệu quả về mặt thuế và tư vấn về các vấn đề di chuyển lao động quốc tế.

Dịch vụ xuất nhập cảnh

Chúng tôi hỗ trợ các công ty và cá nhân về việc tuân thủ các quy định về xuất nhập cảnh bao gồm các vấn đề liên quan đến thị thực và thủ tục cấp giấy phép lao động đối với nhân viên người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Dịch vụ hải quan

Chúng tôi hỗ trợ trong việc đánh giá mức độ tuân thủ của khách hàng với pháp luật về hải quan của Việt Nam và hỗ trợ lập kế hoạch hiệu quả đối với các vấn đề về hải quan. Chúng tôi cũng cung cấp các khóa đào tạo về hải quan và thương mại cho khách hàng để nâng cao hiểu biết về các vấn đề thường gặp và rủi ro trong hải quan và tuân thủ quy định về thương mại, cũng như các giải pháp quản lý ngân quỹ thuế xuất nhập khẩu.

Chúng tôi tư vấn cho khách hàng về việc tối ưu hóa ưu đãi từ Hiệp ước Thương mại Tự do khi mua bán với đối tác nước ngoài. Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng trong việc xác định các phương cách áp dụng các chính sách miễn thuế/giảm thuế/ân hạn thuế. Thêm vào đó, chúng tôi cũng hỗ trợ trong kiểm tra sau thông quan.

Dịch vụ hỗ trợ thanh, kiểm tra thuế

Thanh tra, kiểm tra thuế là hoạt động thường xuyên của cơ quan thuế trong quá trình thực thi pháp luật về thuế. Tuy nhiên, hầu hết các công ty đều gặp khó khăn khi bị thanh tra, kiểm tra thuế - quá trình đòi hỏi các công ty phải hiểu biết thấu đáo các quy định về thuế và quy trình thanh tra, kiểm tra thuế, có kế hoạch và chiến lược rõ ràng. Mặt khác, làm việc với cơ quan thuế cũng đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao. Nếu các công ty sử dụng các nhân viên thiếu kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế, công ty có thể bị đưa vào những tình huống không mong muốn. Các chuyên gia tư vấn thuế dày dặn kinh nghiệm trong việc giải quyết vấn đề liên quan đến thanh tra, kiểm tra thuế và làm việc với cơ quan thuế của chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng trong tất cả các giai đoạn của một cuộc thanh tra, kiểm tra thuế.

Với một môi trường làm việc năng động hiệu quả và giàu kinh nghiệm công ty Luật Dragon rất mong được phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác. Với chi phí cung cấp rẻ nhất hiện nay.

            Niềm tin của khách hàng là thành công của Chúng Tôi.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

_________________________
Công ty Luật Dragon – Hotline: 1900599979

Website: www.vanphongluatsu.com.vn
Email: dragonlawfirm@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/vanphongluatsudragon
Văn phòng Luật sư tại Hà Nội: Phòng 14.6, Tầng 14, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Văn Phòng Luật Sư tại Hải Phòng: Phòng 4.6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.