Thủ tục giải thể công ty một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả với đội ngũ luật sư uy tín và chuyên nghiệp đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giải thể doanh nghiệp. Mọi thông tin chi tiết Quý khách xin liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp 1900599979 để được giải đáp.

 Quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN A

———————

Số:01/2016/QĐ- A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–

Hà Nội, ngày ..tháng...năm 20. .

QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN A

 (V/v Giải thể công ty)

§  Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

§  Căn cứ vào điều lệ Công ty;

 

§  Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 06  năm 2016.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định làm thủ tục giải thể công ty cổ phần như sau:

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN A

Tên giao dịch đối ngoại: ………………………………….....

Tên công ty viết tắt:  ………………………………………..

Mã số công ty: ………………………. do phòng đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 07/07/2015.

Địa chỉ công ty: …………………………..............................

 Lý do giải thể :

Do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, khó khăn về công tác bố trí nhân sự đủ năng lực và trình độ đảm bảo yêu cầu công việc, không tìm kiếm được đối tác và khách hàng.

Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

Doanh nghiệp đã hoàn thành các hợp đồng được ký kết và thanh lý hợp đồng. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không ký kết thêm bất kỳ hợp đồng với tổ chức, cá nhân nào.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát sinh tranh chấp về các hợp đồng đã ký kết.

Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

Doanh nghiệp không có bất kỳ khoản nợ nào đối với khách hàng hay nợ đối với các cá nhân, cơ quan, tổ chức nào khác.

Thanh toán các khoản nợ thuế:

Doanh nghiệp sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất các nghĩa vụ tài chính với cơ quan Thuế.

Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng lao động:

Đến thời điểm hiện tại doanh nghiệp không sử dụng lao động. Mọi tranh chấp phát sinh về sau do doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Thành lập Tổ thanh lý tài sản với thành phần:

Tổ trưởng: ông Trần Văn A

Tổ viên: bà Nguyễn Thị B, bà Trần Thị C.

Nhiệm vụ:

Giao cho ông Trần Văn A và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nội dung biên bản này.

Kết quả biểu quyết nội dung cuộc họp :

– Số phiếu tán thành:  500.000 cổ phần

– Số phiếu không tán thành: không.

– Ý kiến khác: không.

Điều 2: Giao cho ông Trần Văn A thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch hội đồng quản trị

 =================================

Mọi thông tin chi tiết Quý khách xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT DRAGON – Hotline: 1900 599 979
Website: 
www.vanphongluatsu.com.vn
Email : dragonlawfirm@gmail.com
Facebook : 
https://www.facebook.com/vanphongluatsudragon
Văn phòng Luật sư tại Hà Nội: Phòng 14.6, Tầng 14, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn Phòng Luật Sư tại Hải Phòng: Phòng 4.6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng