Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Tin tức

Hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay mua thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp

Hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay mua thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp

Cập nhật: 19/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Ngày 07/07/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 89/2014/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Miễn thuế, lệ phí nhập, tái xuất khẩu phương tiện cứu trợ thiên tai

Miễn thuế, lệ phí nhập, tái xuất khẩu phương tiện cứu trợ thiên tai

Cập nhật: 19/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Theo Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam nhập khẩu, tái xuất khẩu phương tiện, trang thiết bị, hàng hóa phục vụ công tác cứu trợ khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, hỗ trợ thiên tai được miễn thuế, lệ phí nhập khẩu, tái xuất khẩu.

Phân bố chi phí phát hành ấn chỉ bán thu tiền ngành thuế

Phân bố chi phí phát hành ấn chỉ bán thu tiền ngành thuế

Cập nhật: 19/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Ngày 09/07/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ký Quyết định số 1013/QĐ-TCT ban hành Chế độ quản lý và sử dụng chi phí phát hành các loại ấn chỉ bán thu tiền của ngành thuế, đồng thời phân bổ chi phí phát hành các loại ấn chỉ bán thu tiền do Tổng cục Thuế và Cục Thuế in, phát hành cho các đơn vị.

Lãnh đạo nữ được giảm thời gian giữ chức vụ khi xét khen thưởng

Lãnh đạo nữ được giảm thời gian giữ chức vụ khi xét khen thưởng

Cập nhật: 16/7/2014

Công ty Luật cung cấp thông tin: Ngày 01/07/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 đã có một số quy định ưu tiên đối với người lao động nữ. Theo đó, thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng có quá trình cống hiến đối với nữ là cán bộ lãnh đạo, quản lý được giảm 03 năm so với quy định chung.

Đến 2020, tỷ lệ đô thị hóa vùng TP HCM là 60-65%

Đến 2020, tỷ lệ đô thị hóa vùng TP HCM là 60-65%

Cập nhật: 16/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Nhằm mục tiêu phát triển vùng TP.HCM trở thành vùng kinh tế động lực hàng đầu của cả nước, có cơ cấu kinh tế hiện đại và là trung tâm kinh tế lớn của khu vực và châu Á, ngày 03/07/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1065/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Từ 1/9 tên miền internet được đấu giá công khai và cho phép mua bán

Từ 1/9 tên miền internet được đấu giá công khai và cho phép mua bán

Cập nhật: 16/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Ngày 01/07/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet, cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet từ ngày 01/09.

Đổi phù hiệu taxi tại Hà Nội trước ngày 30/10

Đổi phù hiệu taxi tại Hà Nội trước ngày 30/10

Cập nhật: 16/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Chính phủ chú trọng công tác quản lý dịch vụ Taxi hiện nay

Bổ sung giá tham chiếu lốp ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc

Bổ sung giá tham chiếu lốp ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc

Cập nhật: 16/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Ngày 01/07/2014, Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định số 1946/QĐ-TCHQ về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo, bổ sung mức giá tham chiếu đối với mặt hàng ắc quy, lốp bơm hơi dùng cho ô tô tại Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá ban hành kèm theo Quyết định số 1114/QĐ-TCHQ ngày 10/04/2014.

Đào tạo tối thiểu 3 giờ/quý đối với nhân viên TCTD hoạt động đại lý bảo hiểm

Đào tạo tối thiểu 3 giờ/quý đối với nhân viên TCTD hoạt động đại lý bảo hiểm

Cập nhật: 16/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Đây là nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN do Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 02/07/2014

Đầu tư 100.000 tỷ đồng phát triển hệ thống cảng biển

Đầu tư 100.000 tỷ đồng phát triển hệ thống cảng biển

Cập nhật: 16/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Thủ tướng đã ký Quyết định số 1037/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với tổng kinh phí đầu tư (không bao gồm kinh phí đầu tư đối với các bến cảng, cầu cảng chuyên dùng) ước tính khoảng 80 - 100.000 tỷ đồng

Lãnh đạo cơ quan thuộc Chính phủ phải tiếp dân ít nhất 1 ngày/ tháng

Lãnh đạo cơ quan thuộc Chính phủ phải tiếp dân ít nhất 1 ngày/ tháng

Cập nhật: 16/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Ngày 26/06/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

Cả nước còn 3.815 xã thuộc vùng khó khăn

Cả nước còn 3.815 xã thuộc vùng khó khăn

Cập nhật: 16/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, giai đoạn 2014 - 2015, cả nước ta có 3.815 xã khó khăn thuộc 53 tỉnh, thành phố trên cả nước, giảm 373 xã so với trước đây (theo danh mục trước đây là 4.188 xã).

Gói thầu dịch vụ tư vấn được lựa chọn nhà thầu qua mạng

Gói thầu dịch vụ tư vấn được lựa chọn nhà thầu qua mạng

Cập nhật: 16/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin mới liên quan đến lĩnh vực đấu thầu

Thay đổi dự án vay vốn được chính phủ bảo lãnh phải báo cáo trong 10 ngày

Thay đổi dự án vay vốn được chính phủ bảo lãnh phải báo cáo trong 10 ngày

Cập nhật: 15/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Theo Thông tư số 81/2014/TT-BTC ngày 24/06/2014 của Bộ Tài chính quy định về chế độ cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình dự án vay vốn được cấp bảo lãnh Chính phủ,

Thuế suất Nhập khẩu ngoài hạn ngạch phế liệu thuốc lá Burley là 80%

Thuế suất Nhập khẩu ngoài hạn ngạch phế liệu thuốc lá Burley là 80%

Cập nhật: 15/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Ngày 23/06/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 04/07/2012 ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan

Khuyến khích DN nhỏ và vửa tại Hà Nội tham gia liên kết ngành

Khuyến khích DN nhỏ và vửa tại Hà Nội tham gia liên kết ngành

Cập nhật: 15/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin:Ngày 20/06/2014, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Tiến tới thực hiện thủ tục hành chính không cần nộp bản sao chứng thực

Tiến tới thực hiện thủ tục hành chính không cần nộp bản sao chứng thực

Cập nhật: 15/7/2014

Công ty Luật cung cấp thông tin: Ngày 20/06/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), không cho phép các Bộ, ngành và đơn vị liên quan yêu cầu cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện TTHC xuất trình bản chính để đối chiếu khi đã nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực.

Từ ngày 01/08 được phép chuyển nhượng dự án xã hội hóa

Từ ngày 01/08 được phép chuyển nhượng dự án xã hội hóa

Cập nhật: 14/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Đây là chủ trương mới của Chính phủ, được quy định tại Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Đẩy mạnh phát triển ngành cơ khí Việt Nam

Đẩy mạnh phát triển ngành cơ khí Việt Nam

Cập nhật: 14/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Chính phủ mới ban hành Chỉ thị mới để thúc đẩy ngành cơ khí Việt Nam tháo gỡ khó khăn và phát triển

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Cập nhật: 14/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Ngày 20/06/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1005/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Liên kết website