Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Tin tức

Tự do hóa đối với giao dịch vãng lai

Tự do hóa đối với giao dịch vãng lai

Cập nhật: 5/8/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Theo Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối, tất cả các giao dịch thanh toán và chuyển tiền đối với giao dịch vãng lai của người cư trú và người không cư trú trên lãnh thổ Việt Nam được tự do thực hiện miễn là phù hợp với các quy định của pháp luật.

Tổng công ty nhà nước có tối đa 3 cấp doanh nghiệp

Tổng công ty nhà nước có tối đa 3 cấp doanh nghiệp

Cập nhật: 5/8/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Đây là một trong những nội dung quy định tại Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/07/2014 do Chính phủ ban hành về tập đoàn kinh tế Nhà nước và tổng công ty Nhà nước.

Hướng dẫn kiểm tra hành lý của người xuất nhập cảnh

Hướng dẫn kiểm tra hành lý của người xuất nhập cảnh

Cập nhật: 19/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ra Quyết định số 1973/QĐ-TCHQ ngày 04/07/2014 ban hành Quy trình kiểm tra giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Khai thác hải sản được vay đến 70% chi phí chuyến đi biển

Khai thác hải sản được vay đến 70% chi phí chuyến đi biển

Cập nhật: 19/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Không xử phạt xe chở hàng quá trọng tải dưới 10% đến hết 2014

Không xử phạt xe chở hàng quá trọng tải dưới 10% đến hết 2014

Cập nhật: 19/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Ngày 08/07/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 47/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 06/2014

Bổ sung bảo hiểm bảo lãnh thuộc loại hình bảo hiểm phi nhân thọ

Bổ sung bảo hiểm bảo lãnh thuộc loại hình bảo hiểm phi nhân thọ

Cập nhật: 19/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Ngày 09/07/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Đề kiểm tra không được vượt quá kiến thức sách giáo khoa

Đề kiểm tra không được vượt quá kiến thức sách giáo khoa

Cập nhật: 19/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Đây là một trong những nổi dung nổi bật tại Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/07/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thường xuyên

Điều kiện thành lập trường Cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện thành lập trường Cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài

Cập nhật: 19/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Ngày 08/07/2014, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 820/QĐ-LĐTBXH công bố 13 thủ tục hành chính mới ban hành và 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dạy nghề thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay mua thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp

Hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay mua thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp

Cập nhật: 19/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Ngày 07/07/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 89/2014/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Miễn thuế, lệ phí nhập, tái xuất khẩu phương tiện cứu trợ thiên tai

Miễn thuế, lệ phí nhập, tái xuất khẩu phương tiện cứu trợ thiên tai

Cập nhật: 19/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Theo Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam nhập khẩu, tái xuất khẩu phương tiện, trang thiết bị, hàng hóa phục vụ công tác cứu trợ khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, hỗ trợ thiên tai được miễn thuế, lệ phí nhập khẩu, tái xuất khẩu.

Phân bố chi phí phát hành ấn chỉ bán thu tiền ngành thuế

Phân bố chi phí phát hành ấn chỉ bán thu tiền ngành thuế

Cập nhật: 19/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Ngày 09/07/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ký Quyết định số 1013/QĐ-TCT ban hành Chế độ quản lý và sử dụng chi phí phát hành các loại ấn chỉ bán thu tiền của ngành thuế, đồng thời phân bổ chi phí phát hành các loại ấn chỉ bán thu tiền do Tổng cục Thuế và Cục Thuế in, phát hành cho các đơn vị.

Lãnh đạo nữ được giảm thời gian giữ chức vụ khi xét khen thưởng

Lãnh đạo nữ được giảm thời gian giữ chức vụ khi xét khen thưởng

Cập nhật: 16/7/2014

Công ty Luật cung cấp thông tin: Ngày 01/07/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 đã có một số quy định ưu tiên đối với người lao động nữ. Theo đó, thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng có quá trình cống hiến đối với nữ là cán bộ lãnh đạo, quản lý được giảm 03 năm so với quy định chung.

Đến 2020, tỷ lệ đô thị hóa vùng TP HCM là 60-65%

Đến 2020, tỷ lệ đô thị hóa vùng TP HCM là 60-65%

Cập nhật: 16/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Nhằm mục tiêu phát triển vùng TP.HCM trở thành vùng kinh tế động lực hàng đầu của cả nước, có cơ cấu kinh tế hiện đại và là trung tâm kinh tế lớn của khu vực và châu Á, ngày 03/07/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1065/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Từ 1/9 tên miền internet được đấu giá công khai và cho phép mua bán

Từ 1/9 tên miền internet được đấu giá công khai và cho phép mua bán

Cập nhật: 16/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Ngày 01/07/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet, cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet từ ngày 01/09.

Đổi phù hiệu taxi tại Hà Nội trước ngày 30/10

Đổi phù hiệu taxi tại Hà Nội trước ngày 30/10

Cập nhật: 16/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Chính phủ chú trọng công tác quản lý dịch vụ Taxi hiện nay

Bổ sung giá tham chiếu lốp ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc

Bổ sung giá tham chiếu lốp ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc

Cập nhật: 16/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Ngày 01/07/2014, Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định số 1946/QĐ-TCHQ về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo, bổ sung mức giá tham chiếu đối với mặt hàng ắc quy, lốp bơm hơi dùng cho ô tô tại Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá ban hành kèm theo Quyết định số 1114/QĐ-TCHQ ngày 10/04/2014.

Đào tạo tối thiểu 3 giờ/quý đối với nhân viên TCTD hoạt động đại lý bảo hiểm

Đào tạo tối thiểu 3 giờ/quý đối với nhân viên TCTD hoạt động đại lý bảo hiểm

Cập nhật: 16/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Đây là nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN do Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 02/07/2014

Đầu tư 100.000 tỷ đồng phát triển hệ thống cảng biển

Đầu tư 100.000 tỷ đồng phát triển hệ thống cảng biển

Cập nhật: 16/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Thủ tướng đã ký Quyết định số 1037/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với tổng kinh phí đầu tư (không bao gồm kinh phí đầu tư đối với các bến cảng, cầu cảng chuyên dùng) ước tính khoảng 80 - 100.000 tỷ đồng

Lãnh đạo cơ quan thuộc Chính phủ phải tiếp dân ít nhất 1 ngày/ tháng

Lãnh đạo cơ quan thuộc Chính phủ phải tiếp dân ít nhất 1 ngày/ tháng

Cập nhật: 16/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Ngày 26/06/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

Cả nước còn 3.815 xã thuộc vùng khó khăn

Cả nước còn 3.815 xã thuộc vùng khó khăn

Cập nhật: 16/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, giai đoạn 2014 - 2015, cả nước ta có 3.815 xã khó khăn thuộc 53 tỉnh, thành phố trên cả nước, giảm 373 xã so với trước đây (theo danh mục trước đây là 4.188 xã).

Liên kết website